Gdańsk, odcinek Świbno - Przegalina. Wiślana Trasa Rowerowa. Kolejny etap prac

Plan budowy rowerowych ekostrad w Gdańsku

Miasto Gdańsk planuje budowę rowerowych ekostrad. O tym, że podpisano umowę na opracowanie analizy wykonania systemu szybkich tras rowerowych w pięciu lokalizacjach poinformował Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Analiza określi możliwości wykonania systemu rowerowych ekostrad

Celem opracowania jest przygotowanie analizy określającej możliwości wykonania systemu ekostrad na terenie Gdańska. Jednym z problemów zidentyfikowanych w istniejącej sieci transportowej na terenie miasta jest niewystarczająca liczba szybkich i bezpiecznych międzydzielnicowych tras rowerowych. W celu poprawy warunków dla mobilności aktywnej ogłoszono budowę sieci ekostrad. To jak tłumaczy UM, wygodne trasy rowerowe o podwyższonych standardach, możliwie bezkolizyjne, które poprawiłyby bezpieczeństwo i komfort poruszania się rowerem.

Część z proponowanych tras może wiązać się z problemami realizacyjnymi – zaznaczył magistrat. W związku z tym podjęto decyzję, by wyprzedzająco opracować analizy, które zbadają możliwości realizacyjne poszczególnych odcinków ekostrad. Na ich podstawie określone zostaną parametry tras, które będą wykorzystane dla pozyskania dokumentacji projektowej.

Co obejmie zakres analizy?

Analiza obejmie zakresem następujące lokalizacje ekostrad:

  1. Wzdłuż PKM (odcinek od przystanku Kiełpinek do ul. Rakoczego).
  2. Gdańsk Południe Wrzeszcz, dalej GPW (odcinki od al. Adamowicza do ul. Wileńskiej i od ul. Fiszera do al. Grunwaldzkiej).
  3. Droga Czerwona – od granicy Miasta do Bramy Oliwskiej.
  4. Wzdłuż Kanału Raduni – od Węzła Groddecka do ul. Starogardzkiej.
  5. Trasa Oruńska – wzdłuż planowanej linii kolejowej PKM Południe, na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ekostrady wzdłuż Kanału Raduni.

Jak zapowiada UM, analiza uwzględni m.in. koszty poszczególnych odcinków ekostrad z uwzględnieniem ewentualnych wariantów. Pozyskane mają zostać także wstępne wytyczne jednostek uzgadniających i gestorów sieci. Umowę podpisano z firmą Green Cities Infrasturcture, a jej koszt to 690 tys. zł. Analiza ma być gotowa w IV kwartale 2024 r.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu