Rewitalizacja wydm podsumowana

Z okazji zakończenia projektu pn. „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące realizację przedsięwzięcia. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o zasadności usuwania gatunków obcych z terenów objętych ochroną.
 
Przedsięwzięcie rozpoczęło się w grudniu 2012 r., a jego głównym celem było przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych wydm nadmorskich Cypla Helskiego. W ramach projektu zrewitalizowano obszar chronionych wydm o powierzchni 10 ha. Prace polegały m.in. na uprzątnięciu i uporządkowaniu wydm, a także na usunięciu tej części podłoża, która sprzyjała opanowywaniu terenu przez gatunki obce lub inwazyjne. Z wydmy usunięta została także inwazyjna róża pomarszczona, a nasadzono rośliny należące do dwóch gatunków charakterystycznych dla siedlisk wydmowych, czyli wydmuchrzycy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej.
 
wydmy
 
Powołano także, złożony z wolontariuszy Patrol Ochronny Cypla Helskiego. Jego członkowie pełnią nadzór terenem objętym projektem oraz wykonują proste prace pielęgnacyjne. Zamontowane zostały także tablice dydaktyczno-informacyjne prezentujące walory przyrody Cypla Helu oraz cele i przebieg realizacji przedsięwzięcia.
 
Projekt prowadzony był przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Urzędu Morskiego w Gdyni i Nadleśnictwa Wejherowo, a jego koszt wyniósł ponad 3,7 mln zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 

Partner Portalu

Partner Portalu