Rewitalizacja ścieżki dendrologicznej

Rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w Roztoczańskim Parku Narodowym

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że Fundacja PGE nawiązała współpracę z Roztoczańskim Parkiem Narodowym przy realizacji zdania, jakim jest rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w osadzie Florianka. Firma wskazuje, że PGE przekazała darowiznę, dzięki której możliwe było zaktualizowanie przebiegu ścieżki i jej kompleksowe oznakowanie pod względem edukacyjnym.

Rewitalizacja ścieżki dendrologicznej ze wsparciem Fundacji PGE

Dofinansowana przez Fundację PGE ścieżka dendrologiczna to wytyczone i oznakowane alejki na powierzchni ok. 3,2 ha. Na ścieżce zgromadzono ok. 65 gatunków drzew i krzewów pozostałych po dawnych szkółkach drzew leśnych i ozdobnych, prowadzonych w latach 1897-1926 przez leśników Ordynacji Zamoyskiej. Pośród rodzimych gatunków prezentowane są również gatunki „egzotyczne”, pochodzące m.in. z Ameryki Północnej i Azji. Wszystkie gatunki opisane są na pulpitach z dedykowanymi planszami, zawierającymi ryciny, cechy gatunkowe oraz prezentujące występowanie poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów. Cała ścieżka ma długość ok. 1 km, a czas jej przejścia zajmuje 30 minut – zaznacza PGE.

Wsparcie Roztoczańskiego Parku Narodowego jest elementem długoterminowych działań Fundacji PGE w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Odbudowa drzewostanu, poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych w kwestii troski o środowisko naturalne to cele, które od 21 lat przyświecają Grupie PGE przy realizacji programu Lasy pełne energii – podkreśliła Anna Kęzik, wiceprezes Zarządu Fundacji PGE.

Rewitalizacja ścieżki dendrologicznej – drugi ze wspartych projektów

Serdecznie dziękuję za przekazanie darowizny na sfinansowanie działania. Oddanie do użytkowania ścieżki dendrologicznej pozwoli na osiągnięcie trwałych efektów ekologicznych, kulturowych i społecznych, przyczyniając się do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Powstała mała infrastruktura umożliwi turystom odwiedzającym leśną osadę Florianka w Roztoczańskim Parku Narodowym samodzielne poznawanie obiektu przyrodniczego – powiedział Andrzej Wojtyło, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W Roztoczańskim Parku Narodowym, przy współpracy z Fundacją PGE realizowane są dwa projekty. Pierwszy z nich to „Roztoczańskie bociany – ochrona krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów”, a drugi – „Rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance”.

Ponadto PGE podała, że Fundacja wspiera Biebrzański Park Narodowy oraz Świętokrzyski Park Narodowy w projektach instalacji fotowoltaicznych. Jest także partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu pod Gryfinem. Wszystkie te projekty realizowane są w ramach programu Lasy Pełne Energii.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PGE

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu