Questing w Czernicy

„O czym szumią czernickie drzewa?” – to tytuł ścieżki edukacyjnej, która została uroczyście otwarta w Czernicy. Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz i Ośrodka Kultury Zameczek. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (17 tys. zł).
 
W ramach projektu powstała ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna wraz z dziewięcioma tablicami informacyjnymi na terenie przyzamkowego parku w Czernicy oraz stworzono trasę questingową po parku. Questing to innowacyjny produkt turystyczny, utworzony w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Szlaki, które są efektem wdrażania metody questingu, nazywane są również questami (ang. quest – poszukiwanie, śledztwo). Questing stanowi połączenie metody zwiedzania, edukacji regionalnej, aktywnego wypoczynku oraz promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 
Trasa pn. „Spacery córek barona von Toth po zameczkowym parku” prowadzi po nowo powstałej ścieżce, odkrywając zaułki parku, pokazując jego walory i bogactwo. Quest zawiera zagadki, na które odpowiedzi uczestnicy mogą znaleźć na tablicach ustawionych przy trasie ścieżki. Podczas wędrówki zadaniem zwiedzających jest również odszukanie ukrytych w parku pieczątek, które należy przybić w ulotce questingowej.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu