Ptasi i foczy raj

Rezerwat przyrody Mewia Łacha to perła polskiego wybrzeża. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapraszają na wakacyjne spotkania edukacyjne w tym rejonie. Potrwają one do 14 września 2014 r. Zbiórki organizowane są codziennie przy punkcie widokowym na ścieżce turystyczno-dydaktycznej.
Spacery są częścią programu „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”, wspieranego finansowo przez WFOŚiGW w Gdańsku. Ta ostoja ptaków to jeden z najbardziej unikatowych i urokliwych zakątków Polski i Europy.
 
Jest to lęgowisko dla jedynej w Polsce kolonii rybitw czubatych i wielu innych cennych gatunków, np. ostrygojada, sieweczki obrożnej czy rybitwy białoczelnej. Rezerwat jest również miejscem odpoczynku i żerowiskiem dla wielu ptaków podczas migracji. W ostatnich latach także foki szare wybrały sobie to miejsce do odpoczynku.
 
Od 1991 roku miejsce to jest chronione jako rezerwat przyrody. Ochroną objętych zostało 150 ha po obu stronach ujścia Przekopu Wisły. Na terenie rezerwatu znajdują się piaszczyste wydmy, zarośla, zbiorowiska leśne i jeziora przymorskie, a przede wszystkim piaszczyste łachy stożka ujścia Wisły, które przyciągają tysiące lęgowych i wędrownych ptaków.
 
Spotkania z ornitologami to wyśmienita forma spędzenia czasu na łonie natury. Nasze wakacje to dla wielu ptaków czas jesiennej wędrówki. Przez lunetę można bliżej przyjrzeć się stadom żerujących biegusów zmiennych, krzywodziobych, polującym rybitwom, a często również odpoczywającym fokom – mówi Jowita Kurach z KULINGU. – Niedawno w rezerwacie Mewia Łacha padł „foczy rekord”. Na jednej z piaszczystych wysp było aż 135 fok szarych.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu