Przyroda na mapie

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola opracował nowy plan miasta pt. „Obiekty i obszary przyrodniczo cenne w Opolu”. Wydana w nakładzie 5 tys. szt. mapa zawiera aktualny wykaz i lokalizację obiektów i obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną na terenie miasta.

 

Opracowanie kartograficzne przedstawia pomniki przyrody, ścieżkę przyrodniczą na Wyspie Bolko, tablice informacyjne o gatunkach drzew w Parku Pasieka czy edukacyjną ścieżkę leśną w Grudzicach. Nie zabrakło też opisu użytków ekologicznych: Grudzickiego Grądu, Łąk w Nowej Wsi Królewskiej i Kamionki Piast. Mapy rozdysponowano do wszystkich placówek oświatowych, Miejskiej Informacji Turystycznej oraz jednostek miejskich zajmujących się promocją. Opracowania kartograficzne są także cennym materiałem edukacyjnym dla mieszkańców miasta i turystów. Mapa będzie nieodpłatnie udostępniana zainteresowanym w siedzibieWydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w Miejskiej Informacji Turystycznej.

 

W tym roku Miasto planuje jeszcze wydanie folderów na temat obszarów chronionych i ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych na terenie miasta, poradnika dotyczącego zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz zabezpieczania ich w czasie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych, vademecum dla mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz ulotek informujących opolan o postępowaniu z dzikimi zwierzętami w mieście.

Na podstawie: www.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu