100 unikalnych tras rowerowych

Przemierzyli 100 unikalnych tras rowerowych

Przejechali 46,5 tys. km, przemierzając 100 unikalnych tras rowerowych i spalając 2 mln kalorii. Mowa o prawie 200 rowerzystach, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych mających na celu mapowanie tras, dróg i ścieżek rowerowych w Bytomiu. Urząd Miejski w Bytomiu (UM) podsumował akcję #BytomNaKole, będącą jednym z elementów tworzenia w mieście infrastruktury przyjaznej rowerzystom.

100 unikalnych tras rowerowych wyznaczyli cykliści w Bytomiu

Celem naszej kampanii było zainteresowanie bytomian tworzeniem sieci szklaków rowerowych i cieszymy się, że entuzjaści jazdy na rowerze tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję, dzieląc się z nami swoimi trasami i cennymi sugestiami. Te uwagi posłużą nam do rozwijania infrastruktury rowerowej w Bytomiu – powiedział Mariusz Wołosz, prezydent miasta.

Przez wiele lat w Bytomiu kwestia dróg rowerowych nie była traktowana priorytetowo – zaznacza magistrat i dodaje, że jest to jednak temat, który żywo interesuje bytomian i tych wszystkich, dla których to właśnie rower jest głównym środkiem lokomocji. Potwierdziła to aktywność uczestników akcji mapowania tras, dróg i ścieżek rowerowych #BytomNaKole. Przez 29 dni trwania akcji, prawie 200 rowerzystów przejechało po Bytomiu 46,5 tys. km, wyznaczając 100 unikalnych tras i dzieląc się szczegółowymi przemyśleniami w nadesłanych do UM wiadomościach.

Dokąd mieszkańcy jeżdżą na rowerach?

Z analizy danych zebranych po zakończeniu akcji płynie prosty wniosek: bytomianie chętnie jeżdżą na rowerze. Rower służy mieszkańcom miasta zarówno jako pełnoprawny środek komunikacji, jak i do celów rekreacyjnych. – Udostępniane w ramach akcji #BytomNaKole trasy bardzo często biegły pomiędzy centrum miasta a poszczególnymi dzielnicami. Były to zarówno trasy rekreacyjne, jak i komunikacyjne. To dla miasta sygnał, by w ramach kolejnych inwestycji drogowych zwrócić szczególną uwagę na poprawę infrastruktury rowerowej pomiędzy dzielnicami – zaznaczył Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Nieco rzadziej uczestnicy akcji przemieszczali się rowerem po ścisłym centrum miasta. Wzmożony ruch rowerowy widoczny był głównie na ul. Katowickiej, Wrocławskiej i Strzelców Bytomskich. Warto więc szukać rozwiązań, które umożliwią rowerzystom bezpieczne poruszanie się po Śródmieściu – zwraca uwagę UM.

100 unikalnych tras rowerowych – trzeba poprawić oznakowanie szlaków w lasach

Na uwagę zasługują uczęszczane przez rowerzystów trakty leśne, które przy niewielkim nakładzie finansowym mogłyby lepiej służyć miłośnikom dwóch kółek – wskazuje UM. Warto dodać, że Bytom ma 13 km w pełni istniejących tras rowerowych oraz 33 km traktów, którymi poruszają się rowerzyści. – Z przeprowadzonych konsultacji i z wypracowanej koncepcji kierunków rozwoju sieci rowerowych wynika, że warto postawić na podniesienie jakości tras leśnych, poprzez odpowiednie ich oznaczenie. To pierwszy krok, który chcielibyśmy zrealizować w ramach prac związanych z poprawą infrastruktury rowerowej w Bytomiu – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Magistrat wskazuje przy tym, że prześledzenie tras udostępnionych przez bytomian rowerowe, pokazuje duży ruch w północnych obszarach miasta, a więc w okolicy Dolomitów Sport Doliny, rezerwatu Segiet, w kierunku Tarnowskich Gór czy Nakła-Chechła. – Wraz z Lasami Państwowymi chcemy poprawić oznakowanie tras rowerowych w zielonych częściach Bytomia. Pierwsze prace związane z realizacją tego zadania ruszą jeszcze w tym roku – mówi Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska UM.

100 unikalnych tras rowerowych, w tym wiele wciąż do odkrycia

Niektórzy rowerzyści chętnie korzystają też z dawnych przemysłowych szlaków kolei np. równoległego do Łagiewnickiej, ale dla większości bytomian są to zielone trasy wciąż do odkrycia, z tajemniczymi tunelami i mostami.

Bytomianie korzystają z roweru również po to by przemieszczać się do sąsiednich miast – zwłaszcza Chorzowa i Tarnowskich Gór. Wsiadając na rower chętnie korzystają z gruntowych tras kolejowych – dróg technicznych, polnych, dawnych linii kolejowych i kładek. Część z tych dróg nadal jest „do odkrycia” przez rowerzystów przez wyznaczanie tam tras i dostosowanie nawierzchni.

W Bytomiu opracowano wstępną koncepcję kierunków rozwoju sieci rowerowej przy współpracy z Metropolią, tworzącą międzygminną velostradę, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz ościennymi miastami. Miejski Zarząd Dróg i Mostów pracuje obecnie nad koncepcją zagospodarowanie tras „realnych”, czyli istniejących już szlaków, które przy niewielkich nakładach finansowych mogłyby uatrakcyjnić bytomską sieć tras rowerowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Bytomiu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama