Projekt nowego szlaku turystycznego

Projekt nowego szlaku turystycznego

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował, że ogłosił przetarg na projekt nowego szlaku turystycznego, który ma zostać wytyczony przez teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Nowy szlak turystyczny – przetarg na opracowanie projektu

Jak zaznacza UM, do końca czerwca 2020 r. powstać ma dokumentacja projektowa liczącej 40 km trasy turystycznej, a ze ścieżek korzystać będą również rowerzyści.

To jak zaznacza gdański magistrat, dobra wiadomość dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek po lesie. Prace nad projektem nowego szlaku mają potrwać do czerwca 2020 r., a otwarcie ofert zaplanowano na 25 października.

Inwestycja znacznie poprawi atrakcyjność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy zachowaniu jego naturalnych walorów i minimalnej ingerencji w ekosystem – zauważa Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Według UM, projekt ma uwzględnić utwardzenie istniejących i budowę nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Szlak ma być dokładnie oznakowany i zabezpieczony. Przewidziano m.in. wykonanie barier ochronnych. W projekcie ma zostać także uwzględnione wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, strefy Tempo-30, czy poduszek zwalniających. Projekt ma zakładać także możliwość korzystania ze szlaku przez rowerzystów. Zadanie przewiduje odcinkowe wprowadzenie wydzielonych pasów rowerowych oraz wykonanie przejść dla rowerów i pieszych.

Przy tej okazji magistrat przypomina, że w październiku 2018 r. unieważniono poprzedni przetarg dotyczący zaprojektowania i budowy tego szlaku turystycznego. Oferty złożone w postępowaniu znacznie przekroczyły bowiem kwotę, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na realizację zadania. Najniższa oferta opiewała wówczas na 12,7 mln zł, a Gdańsk zarezerwował na ten cel 7 mln zł. stąd też podjęto decyzję, aby nowy przetarg dotyczył wyłącznie zaprojektowania szlaku.

Projekt nowego szlaku turystycznego – planowany przebieg w Gdańsku

Główna trasa turystyczna projektowanego szlaku przebiegać ma na odcinku od ul. Źródlanej do zbiornika retencyjnego Jasień. Następnie szlak prowadzić będzie przez lasy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Strzyży” do Matemblewa i ul. Słowackiego. Trasa przecinać ma ul. Słowackiego na wysokości osiedla Złota Karczma, a następnie przez teren Lasów Oliwskich prowadzić będzie do ul. Bytowskiej. Stąd trasa kierować się będzie do Owczarni i Drogą Rynarzewską dalej przez ul. Spacerową aż do połączenia ze szlakiem turystycznym na terenie Sopotu.

Do głównej trasy magistrat planuje doprowadzić pięć tzw. łączników, pełniących funkcję odcinków szlaku turystycznego. Pierwszy z nich – odcinek A – prowadzić będzie dookoła zbiornika Jasień. Odcinek B skierować ma turystów wzdłuż nasypu PKM Jasień, od zbiornika do ul. Szybowcowej na Matarni, a następnie wzdłuż ul. Słowackiego do Złotej Karczmy. Trzeci odcinek biec będzie od Matemblewa do ul. Słowackiego, przecinając ul. Potokową, a następnie wzdłuż ul. Słowackiego do wysokości nasypu PKM. Kolejny, najkrótszy łącznik biec będzie od szlaku głównego do Osiedla Złota Karczma, a ostatni łącznik prowadzić będzie od ul. Bytowskiej do Parku Reagana wzdłuż ul. Spacerowej, ul. Pomorskiej i Potoku Oliwskiego.

Łącznie długość całego szlaku w Gdańsku ma wynieść ponad 39 km. Główna trasa będzie miała długość niemal 21 km. Pięć łączników osiągnie łączną długość ponad 18 km.

Projekt nowego szlaku turystycznego obejmuje także przez Sopot i Gdynię

Szlak z Gdańska biec będzie dalej ścieżkami do Sopotu i Gdyni. Łącznie po realizacji projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępnych dla turystów będzie 78,1 km kompleksowej sieci szlaków, w tym na terenie Gdańska 39,16 km, Sopotu – 9,14 km i Gdyni – 29,8 km.

Projekt realizowany ma być w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu, zasadniczo w obszarach leśnych w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych, głównie jako trasy pomocnicze.

Gdański magistrat podaje również, że projekt ten uzyskał dofinansowanie unijne w konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, z Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Jest to projekt partnerski Gdańska, Sopotu i Gdyni, a liderem projektu jest Gdańsk, natomiast koszty realizacji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjna)