Pożyczki dla turystyki

Pożyczki dla turystyki

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło uruchomienie pożyczek na rozwój turystyki.

Pożyczki finansowane ze środków Ministra Rozwoju, w ramach instrumentu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z makroregionu.

Łączny budżet projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” wynosi 200 mln zł. Środki te będą udostępniane stopniowo do 2026 r.

Pożyczki dla turystyki w Polsce Wschodniej

Obecnie zostanie rozdysponowana pierwsza z transz w wysokości 10 mln zł na każde z województw.

Pożyczki na rozwój turystyki przeznaczone będą w całości na finansowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju informuje, że maksymalna wysokość pożyczki będzie wynosiła 500 tys. zł. Według MR, będą one udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na okres do 5 lat.

– Turystyka to rosnąca gałąź gospodarki – nie tylko w skali kraju ale również na poziomie globalnym. W Polsce obserwujemy stały wzrost udziału turystyki w tworzeniu PKB – w 2016 r. było to 6%, z zatrudnieniem szacowanym na ok. 760 tys. osób co stanowi blisko 6 % ogółu pracujących. Dlatego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje wsparcie dla sektora wolnego czasu. Oferujemy je m.in. przez pożyczki w ramach „Przedsiębiorczej Polski Wschodniej – Turystyki”. Liczymy, że dzięki nim uda się jeszcze pełniej wykorzystać dla rozwoju makroregionu jego potencjały – przedsiębiorczość i unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe – komentuje Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Środki z pożyczek będą mogły być wykorzystane m.in. na budowę i remont obiektów infrastruktury turystycznej, uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjno-sportowej, obiektów noclegowych oraz na tworzenie i rozwój parków tematycznych. Będzie można także sfinansować nimi podniesienie jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej. Jak zapewnia resort rozwoju, o pożyczkę mogą się ubiegać również przedstawiciele tradycyjnych zawodów, zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem. Z pożyczek będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną czy produkty tradycyjne i regionalne.

Preferowane miejsca przyjazne rowerzystom

Preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

Dysponentem środków jest Minister Rozwoju, a zarządzanie nimi zostało powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Bank zawarł już cztery umowy z pośrednikami finansowymi. Dystrybucją środków wśród przedsiębiorców zajmą się w woj. lubelskim – Lubelska Fundacja Rozwoju, w woj. podkarpackim – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR, a w woj. świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – konsorcjum ECDF i Mega Sonic. Ostatnia umowa – dla województwa podlaskiego, jest planowana na drugą połowę bieżącego miesiąca.

Właśnie u pośredników można składać wnioski o udzielenie pożyczek, a pierwsze wypłaty będą możliwe nawet w listopadzie br. Warunkiem jest jednak uzyskanie pozytywnej oceny.

Na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl, dostęp 8.10.2017 r.)

fot. pixabay.com

 

reklama