ścieżka rowerowa łącząca gminy

Powstanie ścieżka rowerowa łącząca gminy – list intencyjny

Dzięki współpracy lokalnych samorządów już niebawem powstanie ścieżka rowerowa łącząca gminy Malczyce, Ruja, Wądroże Wielkie, Mściwojów i Jawor – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD). Jak podaje UMWD, inwestycja będzie elementem powstającej na całym Dolnym Śląsku sieci ścieżek rowerowych i ma się przyczynić do udostępnienia cennych obszarów przyrodniczych i kulturowych oraz promocji regionu.

Ścieżka rowerowa łącząca gminy województwa dolnośląskiego przedmiotem listu intencyjnego

W uroczystości podpisania listu intencyjnego uczestniczyli Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego oraz Paweł Wybierała, członek zarządu województwa, a także przedstawiciele powiatu jaworskiego, miasta Jawor i gmin Wądroże Wielkie, Mściwojów, Malczyce, Ruja oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.

Trasy rowerowe są ważnym elementem budowania potencjału turystycznego na Dolnym Śląsku. Jednocześnie warto pamiętać, że dla wielu Dolnoślązaków rower pozostaje środkiem codziennego transportu. Nowe drogi rowerowe będą służyć wszystkim: mieszkańcom i turystom. Zależy nam, żeby lokalne samorządy angażowały się w ten projekt, i żeby powstał on jak najszybciej – powiedział marszałek Przybylski.

Na Dolnym Śląsku powstanie ścieżka rowerowa łącząca gminy o długości 33 km

Trasa rowerowa ma powstać w miejscu nieczynnej linii kolejowej, a jej długość sięgać będzie 33 km – informuje UMWD i dodaje, że uroczyste podpisanie listu intencyjnego, które odbyło się w gminie Wądroże Wielkie, to kolejny etap tworzenia wspólnego projektu lokalnych samorządów. Dzięki rozmowom i współpracy podjęto próbę wspólnej realizacji projektu i wybudowania ścieżki rowerowej na dawnej linii kolejowej relacji Jawor – Malczyce. Nowa inwestycja ma się przyczynić do turystycznego rozwoju regionu i stać się elementem Odrzańskiej Trasy Rowerowej. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy nowej ścieżki rowerowej to symboliczny początek tworzenia wspólnej atrakcji turystycznej – przekonuje UMWD.

To wspaniały projekt, który z jednej strony jest elementem powstającej na Dolnym Śląsku Odrzańskiej Trasy Rowerowej, a z drugiej doskonałą okazją do włączenia do turystycznej mapy naszego regionu kilku pięknych gmin – przekonywał Dariusz Stasiak przewodniczący sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ścieżka rowerowa łącząca gminy uzupełni ofertę komunikacji zbiorowej i rozwinie turystykę

Docelowo na Dolnym Śląsku ma powstać szeroka i funkcjonalna sieć ścieżek rowerowych budowanych przez zaangażowane w projekt gminy. Trasy będą łączyć ciekawe pod względem turystycznym miejscowości i atrakcje turystyczne. Jednym z takich projektów jest powstanie Odrzańskiej Drogi Rowerowej. Ta niemal czterystukilometrowa trasa przebiegać będzie przez teren 25 gmin po obu stronach Odry. Do niej mogą „wpinać się” kolejne odcinki budowanych tras rozszerzając sieć ścieżek na Dolnym Śląsku – zaznacza UMWD. Trasy rowerowe mają powstawać również m.in. na terenie polsko-czeskiego i polko-niemieckiego pogranicza, dając dodatkowy impuls dla rozwoju turystyki w tych rejonach.

W ostatnich latach obserwujemy renesans ruchu rowerowego na całym świecie. Nie omija on także naszego regionu. Rowery mogą stanowić uzupełnienie oferty komunikacji zbiorowej, ale też wpływać na rozwój turystyki. Dlatego inwestycje jak ta cieszą szczególnie – dodaje Paweł Wybierała,członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kwestie związane z rozwojem turystyki i sportu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWD

fot. UMWD