Na rzecz ochrony i promocji walorów przyrody

Porozumienie na rzecz ochrony i promocji walorów przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ) poinformowała, że 14 sierpnia br. sygnatariusze współpracy partnerskiej podpisali porozumienie. Dotyczy ono współpracy w zakresie realizacji zadania na rzecz ochrony przyrody i promocji walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody Santockie Zakole oraz atrakcji turystycznych przyległego terenu.

Na rzecz ochrony i promocji walorów przyrody – porozumienie podpisane

Porozumienie podpisali: Józef Kruczkowski, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp., Magdalena Słomińska, wicestarosta Powiatu Gorzowskiego, Paweł Tymszan, wójt Gminy Deszczno, Paweł Pisarek, wójt Gminy Santok i Zbigniew Rudziński, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gorzowskiej.

Jak podaje RDOŚ, zakres porozumienia obejmuje kilka elementów. Pierwszy z nich to odnowienie oznakowania istniejącego szlaku pieszego i rowerowego oraz kamieni informacyjnych na terenie rezerwatu przyrody Santockie Zakole. Drugi element porozumienia to wykonanie dwóch nowych i odnowienie dwóch istniejących tablic informacyjnych. Trzecim elementem porozumienia ma być wydanie informatora przyrodniczo–turystycznego o rezerwacie przyrody Santockie Zakole, gminie Deszczno, miejscowości Santok, a także o historycznym grodzisku i pradolinie Warty i Noteci.

Jednocześnie RDOŚ informuje, że podpisanie porozumienia ureguluje kwestie turystycznego korzystania z rezerwatu i jego okolic zgodnie z wymogami ochrony przyrody, a także współpracy, która przynieść ma wymierny efekt promocyjny dla rezerwatu i otaczających go obszarów Natura 2000.

Według RDOŚ, celem porozumienia jest także m.in. edukacja przyrodnicza mieszkańców regionu i turystów.

Porozumienie zakłada zakończenie prac objętych współpracą w kwietniu 2020 r.

Na podstawie gorzow.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Gorzowie Wlkp.