Podglądanie przyrody i edukacja ekologiczna

Podglądanie przyrody i edukacja ekologiczna

Kilkusetmetrowa ścieżka przyrodnicza, wieże do „podglądania” zwierząt, nowe gniazda dla łabędzi – tak w telegraficznym skrócie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) opisuje najnowszą atrakcję Starego Sącza.

Mowa o enklawie przyrodniczej noszącej nazwę Bobrowisko.

Enklawa została zlokalizowana na stawach w widłach Dunajca i Popradu. Dawniej obszar ten był terenem żwirowni.

Jak zaznacza UMWM, Bobrowisko to znakomita propozycja dla osób, które chcą pobyć z przyrodą dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Podglądanie przyrody i edukacja ekologiczna w Starym Sączu ze wsparciem unijnym

Cieszę się, że z pomocą regionalnego programu operacyjnego powstają takie miejsca, które chronią cenne obszary przyrodnicze i zapewniają odpowiednią promocję tych zasobów – przekonuje Leszek Zegzda członek zarządu województwa małopolskiego.

W ramach enklawy przyrodniczej Bobrowisko powstały 400-metrowa kładka i 70-metrowa zakryta ścieżka obserwacyjna. Na ich końcu ulokowano dwie czatownie przystosowane do obserwacji życia na stawach. Na jednej z nich (piętrowej) zamontowane są dwie lunety obserwacyjne. Ścieżka wyposażona jest w tablice z opisami charakterystycznych dla tego obszaru roślin i zwierząt.

W czatowniach zamontowano także elementy tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji poprzez zabawę. W ramach tego wyposażenia zaprojektowano i wykonano dioramy przedstawiające sceny związane z miejscem, w którym powstała enklawa. W ramach tego projektu kupiono też stelaże pod gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

Oddajemy mieszkańcom i turystom niezagospodarowany dotąd rejon stawów. Wraz z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego doszliśmy do wniosku, że warto ten bogaty przyrodniczo i unikatowy teren zabezpieczyć przed niekontrolowanym „zadeptywaniem”, przy równoczesnym wykorzystaniu jego walorów przyrodniczych – podkreśla Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

Projekt realizowany przez gminę Stary Sącz pozwoli też objąć ścisłą ochroną gatunkową łabędzia niemego (Cygnus olor), a ochroną częściową – bobra europejskiego (Castor fiber). Odpowiednią troską zostały również otoczone siedliska łęgu wierzbowego z fragmentami łęgu jesionowo-wiązowego.

Teren ten objęto bowiem ochroną prawną jako „użytek ekologiczny”, co powinno pozwolić na zachowanie tego obszaru w niezmienionym stanie.

Projekt „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu” jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO). Wartość całkowita projektu to ponad 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z RPO wynosi niemal 1,3 mln zł.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM