Pociąg do ekologii

Wystartowała letnia edycja projektu pt. „Kolorowa Lokomotywa – Na Zielonym Szlaku”. Ma ona na celu zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz wiedzy i umiejętności w zakresie twórczości ekologiczno-artystycznej poprzez uczestnictwo w kilkuset warsztatach plastycznych oraz trzech konkursach. Partnerami „Kolorowej Lokomotywy” jest 13 instytucji kultury z woj. łódzkiego.
 
kolorowa-lokomotywa
 
Adresatami tej inicjatywy są najmłodsi mieszkańcy regionu, szczególnie ci, którzy nie mają możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce zamieszkania.
 
W porównaniu z pierwszą edycją, projekt wzbogacono o zajęcia z końmi oraz gry terenowe o tematyce ekologicznej. A zatem dzieci będą mogły nauczyć się pielęgnacji, czyszczenia i siodłania koni, wezmą udział w warsztatach fotograficznych, malarskich, kolażu i rękodzieła ludowego.
 
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (210 tys. zł).
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu