Leśny szlak konny

Pierwszy na Ponidziu leśny szlak konny

Turystyka konna oparta o walory przyrodnicze nabiera na znaczeniu – zwraca uwagę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP) i wskazuje, że w odpowiedzi na oczekiwania środowisk jeździeckich Nadleśnictwo Pińczów udostępniło pierwszy na Ponidziu leśny szlak konny. Miejscowi leśnicy współpracują także z województwem, samorządami i parkiem krajobrazowym na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki tego niezwykłego regionu – dodała RDLP.

Leśny szlak konny – odpowiedź na potrzeby środowisk jeździeckich

Środowiska jeździeckie, które zgłaszały potrzebę utworzenia szlaku konnego w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Pińczów skupiają się głównie wokół stadniny koni w Michałowie i Klubu Jeździeckiego Ponidzie.

Symboliczne udostępnienie społeczeństwu szlaku nastąpiło 10. listopada br. podczas jego uroczystego otwarcia. W wydarzeniu uczestniczyli Marek Skomorowski, prezes Stadniny Koni Michałów i Antoni Chmielarski, prezes Klubu Jeździeckiego PONIDZIE, a także przedstawiciele samorządów, lokalnych instytucji i organizacji oraz leśnicy. Nie zabrakło jeźdźców na koniach, którzy symbolicznie przejechali trasą szlaku.

Leśny szlak konny

Pierwszy na Ponidziu leśny szlak konny, to trasa, która ma 10 km i została wyznaczona niedaleko szkółki leśnej w Michałowie, w pobliżu stadniny Michałów, w trójkącie miejscowości Skrzypiów, Michałów i Młodzawy Duże. Wjazd na szlak znajduje się w zachodniej części kompleksu leśnego – podaje RDLP.

Leśny szlak konny z oznakowaniem i regulaminem

Jak podkreśla RDLP, leśny szlak konny jest odpowiednio, zgodnie z wymogami, oznakowany i ma regulamin, określający zasady korzystania z niego, tak by zapewnić komfort i bezpieczeństwo jeźdźcom.

Udostępnienie szlaku to początek rozwoju turystyki konnej na Ponidziu – zapowiadają leśnicy i wskazują, że w trakcie realizacji jest porozumienie „Ponidzie w Siodle”. W ramach tej inicjatywy michałowskiej stadniny i powiatu pińczowskiego, przy współpracy Nadleśnictwa Pińczów, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz gmin Sobków, Imielno i Michałów powstaną kolejne szlaki konne. 20 października w Stadninie Koni w Michałowie w tej sprawie odbyło się spotkanie zainteresowanych stron z wojewodą świętokrzyskim.

Celem działań jest rozwój turystyki konnej, ale i turystyki prozdrowotnej z elementami hipoterapii. Zadowoleni są także właściciele gospodarstw agroturystycznych – przekonują leśnicy.

„Ponidzie w Siodle” to element priorytetowego dla samorządu przedsięwzięcia „Szlaku Turystycznego Nida”, skupiającego w sobie wiele inicjatyw na rzecz zrównoważonej turystyki regionu. Projekt „Ponidzie w Siodle” wpisuje się w strategię rozwoju województwa świętokrzyskiego 2030+ – zapewnia RDLP.

Na podstawie www.radom.lasy.gov.pl

fot. 2 x Dorota Święcka

Partner Portalu

Partner Portalu