Oznakowane parki

Zakończono pierwszy etap oznakowania parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu pn. „Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” przeprowadzono przetarg na wykonanie i montaż 112 tablic, w tym 44 tablic urzędowych i 68 tablic edukacyjnych. Zostały one ustawione na terenie pięciu Parków Krajobrazowych: Cedyńskiego, Dolina Dolnej Odry, Drawskiego, Szczecińskiego i Ujście Warty. Ponadto trzy ścieżki w Drawskim Parku Krajobrazowym uzupełniono o obiekty małej infrastruktury turystycznej, których głównym zadaniem jest ukierunkowanie i poprawienie jakości ruchu turystycznego.
 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (łącznie blisko 180 tys. zł).
 
Na podstawie: www.wzp.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu