Owoce sąsiedzkiej współpracy

25 lipca 2014 r. oficjalnie otwarto wieżę widokową w Mescherin – tuż przy moście granicznym z polskim Gryfinem. Umożliwia ona obserwację przyrody Międzyodrza. Wieża jest jednym z efektów międzynarodowego projektu pn. „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry”, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie i Park Narodowy Doliny Dolnej Odry w Criewen.
 
W polsko-niemieckim przedsięwzięciu, oprócz działań przyrodniczych, zrealizowano również inwestycje służące społeczeństwu. Po stronie polskiej są to pawilon multimedialny oraz ścieżka dydaktyczna.
 
W obiekcie ustawiono dwa interaktywne ekrany dotykowe z dwujęzycznym programem edukacyjnym (polskim i niemieckim), dzięki któremu dzieci poznają przyrodę poprzez zabawę: układają puzzle z wizerunkiem gatunków chronionych, przechodzą labirynt Unikalnej Doliny Dolnej Odry, rozpoznają odgłosy i tropy zwierząt, poznają chronione gatunki.
 
Natomiast ścieżka dydaktyczna, którą zlokalizowano na wale przeciwpowodziowym przy moście na Regalicy, prezentuje wartości przyrodnicze obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry. Przy ścieżce ustawiono sześć przestrzennych makiet, prezentujących ukształtowanie terenu Doliny na przestrzeni wieków.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu