Osobliwości w obiektywie

Bieszczadzki Park Narodowy ogłosił konkurs fotograficzny pt. „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000”. Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy jest ukazanie piękna najcenniejszych fragmentów przyrody ojczystej oraz problematyki związanej z ochroną przyrody. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs zachęci do wycieczek terenowych, obserwacji świata przyrody i bezpośredniego jej poznawania. Prace należy przesyłać do 14 lipca 2014 r.

Na podstawie: http://rzeszow.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu