Nowe odcinki tras rowerowych

Nowe odcinki tras rowerowych

Dwa nowe odcinki tras rowerowych jeszcze w bieżącej perspektywie unijnej zamierza wybudować Gmina Karlino. To blisko 10 km infrastruktury dla cyklistów prowadzącej z Mierzyna do styku z drogą wojewódzką nr 163 oraz z Czerwięcina w kierunku Lubiechowa – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ). Inwestycja otrzyma unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. We wtorek, 25 maja 2021 r. w Karlinie, Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa i Waldemar Miśko, burmistrz podpisali umowę, która gwarantuje dofinansowanie przedsięwzięcia.

Nowe odcinki tras rowerowych – inwestycja podzielona na etapy

Inwestycja obejmuje trzy powiązane ze sobą etapy. To: budowa blisko 7 km drogi rowerowej na odcinku od granicy gmin Karlina z Dygowem przez Mierzyn i Daszewo, do DW nr 163, budowa prawie 3 km drogi rowerowej na odcinku od granicy gmin Karlino i Dygowo do istniejącej trasy w Lubiechowie oraz stworzenie obiektu Bike&Ride w Karlinie przy ul. Dworcowej ze stanowiskami postojowymi, wiatą, ławkami, stołami oraz stojakami na rowery. Przedsięwzięcie to nie tylko korzyści dla cyklistów. To także korzyści dla środowiska naturalnego w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Jako samorząd województwa realzujemy największy w Europie projekt sieci tras dla cyklistów. To 4 główne drogi gwarantujące przejazd ponad 1000 km bez zsiadania z roweru i 12 transportowych korytarzy. Oprócz tego stawiamy także na lokalne pętle, które znacząco wzbogacą nasze przedsięwzięcie. Odcinki, które powstaną w gminie Karlino taką rolę właśnie spełnią, z czego jestem bardzo zadowolony – mówił wicemarszałek Sobieraj.

Nowe odcinki tras rowerowych z dofinansowaniem z RPO

W sumie budowa ok. 10 km tras będzie kosztowała Gminę Karlino 7,5 mln zł. Prawie 4 mln zł stanowić będzie unijna dotacja, którą przekaże UMWZ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Nowa infrastruktura ma powstać najpóźniej do września 2023 r.

Te dwa odcinki ścieżek są bardzo ważne, bo uzupełniają lokalną infrastrukturę rowerową i łączą się z korytarzami transportowymi sieci głównych tras dla cyklistów budowanych przez samorząd województwa. Rozpoczęliśmy realizację projektu. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy – powiedział burmistrz Miśko.

Jak zaznacza UMWZ, projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama