kładka pieszo-rowerowa
20230728 foto: UMWW

Nowa kładka pieszo-rowerowa w Owińskach

Ma ponad 133 m długości, 25 m wysokości i połączyła ze sobą gminy Czerwonak, Suchy Las i Miasto Poznań. Nowa kładka pieszo-rowerowa może stać się nie tylko wygodnym połączeniem dla rowerzystów i pieszych, ale również atrakcją turystyczną. Koszt inwestycji wyniósł 27 mln zł – podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW). Wartość dofinansowania projektu środkami unijnymi, którymi dysponuje marszałek województwa to 4,3 mln zł.

Nowa kładka pieszo-rowerowa – rozwiązanie problemu przeprawy przez Wartę

Nowa kładka pieszo-rowerowa składa się z trzech przęseł o konstrukcji podwieszonej z betonowym mostem o długości 133,7 m. Obiekt umożliwia jednoczesne korzystanie z niego przez pieszych i rowerzystów. Przeprawa powstała na wysokości zespołu poklasztornego cysterek w Owińskach – wskazał UMWW.

Ta inwestycja jest rozwiązaniem kluczowych kwestii komunikacyjnych w przekraczaniu rzeki Warty – zaznaczył Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. I dodał: – Z mojego punktu widzenia, zarządzającego regionalnym programem operacyjnym, czyli częścią budżetu europejskiego, który był oddany do dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, to nie tylko inwestycja rekreacyjna, ale przede wszystkim zmierzająca do zachęcenia mieszkańców, do tego, aby wybierali zeroemisyjne środki transportu. To jeden z siedmiu projektów poświęconych zeroemisyjnemu transportowi przedstawionych przez partnerstwo samorządów, jakim jest metropolia poznańska, która realizuje ich wiele w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wszystkie te projekty otrzymały dofinansowanie.

To piękny przykład na to jak dobrze współpracujemy w ramach Metropolii Poznań. Rolą samorządu jest stwarzanie warunków do rozwoju społecznego, gospodarczego. Ta kładka – mimo tego, że miała łączyć przede wszystkim komunikacyjnie – będzie impulsem dla rozwoju powiatu, gminy Czerwonak i przede wszystkim Owińsk – podkreślił Marcin Wojtkowiak, wójt gminy Czerwonak.

Przedłużenie m.in. Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego

Cieszę się, że w bliskim sąsiedztwie Poznania powstała infrastruktura, która umożliwia ciekawe rekreacyjne wycieczki w czasie wolnym – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Obiekt znajdujący się w Owińskach jest przedłużeniem Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na zachodnim brzegu Warty i szlaków rowerowych po stronie wschodniej. Prawdziwą atrakcją jest wieża z dwiema platformami widokowymi na wysokościach 12 i ponad 20 m. Pozwalają one na podziwianie terenu rzeki z poziomu koron drzew – zaznaczył UMWW.

Budowa kładki rozpoczęła się w 2021 r., a koszt inwestycji wyniósł 27 mln zł. Realizacja inwestycji to efekt współpracy gminy Czerwonak z miastem Poznań, powiatem poznańskim i gminą Suchy Las. Całość dofinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania projektu środkami unijnymi to 4,3 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

Partner Portalu

Partner Portalu