Nowa infrastruktura rowerowa

Nowa infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) poinformował, że gmina Goleniów rozbuduje sieć ścieżek rowerowych. Nowa infrastruktura rowerowa powstanie także w gminie Białogard.

Nowa infrastruktura rowerowa w gminie Goleniów

Na terenie gminy Goleniów przybędą niemal 4 km nowej infrastruktury. Nowa droga rowerowa prowadzić będzie od węzła Goleniów Park Przemysłowy do dworca kolejowego. Do inwestycji, która zapewni mieszkańcom miasta lepsze skomunikowanie, dołoży finansowany ze środków unijnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Inwestycja ma uatrakcyjnić, a przede wszystkim poprawić dostępność komunikacyjną do ważnych obszarów funkcjonalnych Goleniowa, np. Parku Przemysłowego. Nowa rowerowa infrastruktura, która powstanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, liczyć będzie ponad 3,6 km. Wybudowana zostanie ona od ul. Prostej w Łozienicy i połączy się z istniejącą już ścieżką przy ul. Nowej. Dodatkowo trasa pojawi się także wzdłuż ul. Granitowej, z jednoczesnym połączeniem jej z planowanym w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej węzłem przesiadkowym – informuje UMWZ.

To dobre wiadomości dla mieszkańców Goleniowa. Inwestycja łączy w sobie kilka istotnych elementów. Z jednej strony przybędzie infrastruktury dla osób lubiących aktywny wypoczynek, z drugiej zaś pojawi się wygodna i alternatywna forma transportu do miejsc pracy – tak inwestycję ocenia Olgierd Geblewicz, marszałek województwa.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 4 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł pokryje z unijnej dotacji UMWZ. Budowę infrastruktury władze Goleniowa zaplanowały od kwietnia do grudnia 2020 r. Urząd marszałkowski zaznacza, że goleniowskie przedsięwzięcie wpisuje się w założenia 2 osi Priorytetowej RPO pn. „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Nowa infrastruktura rowerowa w gminie Białogard

Także nowa infrastruktura rowerowa w gminie Białogard powstanie dzięki wsparciu Unii Europejskiej (UE). Połączy ona cztery miejscowości w gminie Białogard i liczyć będzie ponad 7 km. Nowa droga rowerowa przebiegnie po nasypie dawnej kolei wąskotorowej. Do inwestycji dla cyklistów dołoży RPO, a umowę dofinansowania podpisali w środę, 14 sierpnia br. w Białogardzie, Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa, Janusz Gromek, członek Zarządu Województwa oraz Jacek Smoliński, wójt gminy.

Nowa droga rowerowa połączy Nasutowo, Kamosowo, Łęczno i Białogard. Na trasie przewidziano trzy miejsca postojowe wyposażone w stojaki oraz ławki – dodaje UMWZ.

Nowoczesna infrastruktura ma docelowo doprowadzić do zmniejszenia ruchu samochodowego oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z alternatywnych, a przede wszystkim bardziej przyjaznych środowisku form transportu – powiedział wójt Białogardu.

Koszt inwestycji wyniesie 4,1 mln zł, z czego 3,2 mln zł pokryje dotacja przyznana przez UMWZ. Prace przy projekcie związanym z budową trasy władze gminy Białogard zaplanowały od połowy br., a zakończenie robót przewidywane jest nie później niż do grudnia 2021 r.

Chcemy, aby trasy rowerowe stały się wkrótce jedną z wizytówek Pomorza Zachodniego. Dążymy, aby wraz z Zachodniopomorskim Szklakiem Żeglarskim, jak i powstającą nowoczesną infrastruktura kajakową stanowiły jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu. Nowoczesna infrastruktura oprócz walorów związanych z aktywną turystyką, ma także ułatwiać mieszkańcom ich codzienne życie. Przedsięwzięcie obejmujące cztery miejscowości w gminie Białogard jest jednym z takich właśnie przykładów – przekonywał wicemarszałek Sobieraj.

Jak zaznacza UMWZ, projekt wpisuje się w założenia 2 osi Priorytetowej RPO pn. „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWZ i www.wzp.pl

fot. UMWZ

reklama

reklama

 

partner merytoryczny