Nauka i wypoczynek w jednym

Zakończono inwestycję pn. „Powołanie Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie etap IV – modernizacja systemu grzewczego wraz z remontem części noclegowej oraz stworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej >>Na tropie<<”. To kolejny etap projektu, którego celem było utworzenie centrum zajmującego się edukacją prośrodowiskową.
 
W Centrum powstała sala edukacyjna, zakupiony został też sprzęt dydaktyczny. Ponadto opracowano program edukacji ekologicznej.
 
Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, przeprowadzono prace termomodernizacyjne: zamontowano nowe okna i wymieniono dach budynku. Zmodernizowano też system ogrzewania: piece kaflowe, opalane węglem, zostały zastąpione kotłem wykorzystującym biomasę (pelety).
 
Ponadto zamontowano powietrzną pompę ciepła o mocy 16 kW. Dzięki temu ograniczona została emisja zanieczyszczeń do powietrza – zgodnie z szacunkami, rocznie do atmosfery trafia mniej dwutlenku węgla (o 48 ton), tlenku węgla (1 tonę) i pyłów (prawie pół tony).
 
Przy okazji tego zadania powstała ścieżka przyrodnicza. Składa się ona z 10 tablic, ustawionych na trzykilometrowej trasie. Informacje, które znajdują się na tablicach, doskonale nadają się do wykorzystania podczas zajęć z edukacji ekologicznej.
 
Koszt IV etapu inwestycji wyniósł ponad 380 tys. zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji na ten cel w wysokości 200 tys. zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu