Naturalnie na Podlasiu

Za nami kolejne spotkanie związane z promocją kampanii „Poznaj swoją Naturę”. Tym razem przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku podłączyli się do regionalnej imprezy „Na Iwana Na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych.
 
Wydarzenie to jest ważnym punktem kalendarza imprez kulturalnych Podlasia, podkreśla wielokulturowy charakter regionu i świadczy o aktywnej obecności mniejszości narodowych. Stoisko promujące Naturę 2000 uatrakcyjniło to wydarzenie.
 
Konkursy i animacje na temat Natury 2000, quizy, rysowanie chronionych gatunków – to tylko niektóre z wielu atrakcji przygotowanych przez pracowników GDOŚ-u, skierowanych do mieszkańców chronionych obszarów. Wszyscy zaangażowani w konkursy otrzymywali single z piosenką „Na Lata” ambasadora kampanii – Andrzeja Piasecznego oraz materiały informacyjne na temat obszarów Natura 2000.
 
Kolejne spotkanie w ramach projektu „Poznaj swoją Naturę” odbędzie się 26 lipca br. w trakcie XV Dni Narwi.
 
Projekt „Poznaj swoją Naturę” pokazuje korzyści – nie tylko środowiskowe, ale także materialne – płynące z włączenia terenów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jednocześnie ma podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz ułatwić społeczny dialog na temat obszarów „naturowych” i zachęcać adresatów projektu do wymiany doświadczeń.
 
Na podstawie: www.bialystok.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu