Naturalna promocja

Kilkaset osób spotkało się 17 maja br. z przedstawicielami Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku na stoisku edukacyjnym przy Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego. Konkursy i animacje na temat obszarów Natura 2000, quizy, rysowanie chronionych gatunków – to tylko niektóre atrakcje przygotowane w ramach kampanii „Poznaj swoją Naturę”. Wszyscy zaangażowani w edukacyjne zabawy otrzymywali single z piosenką pt. „Na Lata” Andrzeja Piasecznego, ambasadora kampanii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również mapy z obszarami chronionymi województwa podlaskiego oraz Paszporty Natura 2000 z opisem podlaskich obszarów cennych przyrodniczo. Szansą na zapoznanie się z pięknem i bogactwem polskich obszarów Natura 2000 była również towarzysząca stoisku wystawa fotograficzna, na której zaprezentowano wybrane zdjęcia nadesłane na konkurs na Najpiękniejszy Obszar Natura 2000 w Polsce. Kolejne spotkania w ramach projektu „Poznaj swoją Naturę” odbędą się 15 czerwca br. w Hajnówce oraz 19 lipca w Dubiczach Cerkiewnych. Projekt ma pokazać korzyści płynące z włączenia terenów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jednocześnie ma podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz ułatwić społeczny dialog na temat sieci Natura 2000.

Na podstawie: www.bialystok.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu