Decyzja na budowę ścieżki rowerowej wydana

Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki – Żerniki. Rozbudowa ma objąć budowę ścieżki rowerowej. Projektowana droga rowerowa stanowić będzie uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Oborniki – wskazuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW).

Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości ok. 6 km

W ramach inwestycji wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości ok. 6 km. Powstanie ona na odcinku od ul. Polnej w Obornikach przez miejscowości Łukowo i Żerniki do granicy powiatów obornickiego i poznańskiego. Dodatkowo wykonana zostanie również budowa i przebudowa: kanalizacji deszczowej, chodników, poboczy gruntowych, rowów drogowych i zatok autobusowych. Przewidziana jest także przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją.

Jak podkreśla wojewoda Zieliński realizacja inwestycji wpłynie na polepszenie warunków komunikacyjnych poprzez rozdzielenie ruchu samochodowego i rowerowego. – To wyczekiwana przez mieszkańców od wielu lat inwestycja, która bezpośrednio wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa na drodze. A przede wszystkim dzieci, które korzystają na co dzień z tej trasy. Dzięki tej ścieżce mieszkańcy będą mogli bezpiecznie i komfortowo dojechać do swoich miejsc pracy, szkoły, czy też instytucji, które znajdują się w Obornikach – powiedział wojewoda. – Oprócz poprawy bezpieczeństwa ta ścieżka ma też atrakcyjne walory rekreacyjne i turystyczne, z których wierzę, że mieszkańcy będą chętnie korzystać – dodał Michał Zieliński.

Decyzja na budowę ścieżki rowerowej z rygorem natychmiastowej wykonalności

W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydanie decyzji uprawnia inwestora – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, do rozpoczęcia robót budowlanych. Szybkie rozpoczęcie prac podyktowane jest koniecznością poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego – tłumaczy WUW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu