modernizacja szlaku turystycznego

Modernizacja szlaku turystycznego

Projekt zakładający modernizację i oznakowanie szlaku turystycznego przebiegającego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy otrzymał dofinansowanie – informuje Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Miasto Gdańsk w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pozyskało dofinansowanie dla projektu pn. „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”.

Trójmiejski Park Krajobrazowy – modernizacja szlaku turystycznego

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras. W ramach projektu planowane jest utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej, a także cząstkowy remont – będących w złym stanie technicznym – istniejących nawierzchni bitumicznych. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz wzmocnienie podbudowy części dróg leśnych by umożliwić poruszanie się ciężkich pojazdów związanych z gospodarką leśną.

Jak zaznacza UM, jest to projekt partnerski gmin miejskich Gdańsk (lidera projektu), Sopot i Gdynia. Koszty realizacji inwestycji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie, w odniesieniu do części projektu realizowanej na obszarze administracyjnym danej gminy.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi niespełna 13 mln zł, a maksymalne dofinansowanie dla projektu to 5 mln zł. Wartość projektu dla części gdańskiej szlaku turystycznego, to około 7,43 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. pixabay.com

 

reklama