Mazurski Park Krajobrazowy

Mazurski Park Krajobrazowy w obiektywie

„Mazurski Park Krajobrazowy – moje miejsce” oraz „Mazurski Park Krajobrazowy – wczoraj i dziś” – to dwie kategorie konkursu fotograficznego, o którym informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

W konkursie, zorganizowanym z okazji 40–lecia utworzenia Parku, swoich sił mogą próbować zarówno mieszkańcy Mazur, jak i turyści odwiedzający ten region Polski.

Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Celem tej inicjatywy jest promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz kształtowanie świadomości na temat zmian zachodzących w krajobrazie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i potrzeby jego ochrony oraz zachowania dla przyszłych pokoleń.

A naprawdę jest co uwieczniać na zdjęciach: powierzchnia Parku przekracza bowiem 53,6 tys. ha. To głównie lasy, rzeki i jeziora. Można w nich znaleźć ok. 850 gatunków roślin oraz ciekawą faunę, m.in. wilki, rysie, bobry, wydry i ponad 200 gatunków ptaków.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów – osób powyżej 10. roku życia. Zdjęcia mogą przedstawiać miejsca i obiekty, przyrodę ożywioną i nieożywioną oraz krajobraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Mazurski Park Krajobrazowy, a inicjatywę tę wspierają finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorzy czekają na zdjęcia do 30 września 2017 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Więcej na temat konkursu na stronie internetowej parkikrajobrazowewarmiimazur.pl.

Na podstawie: www.gdos.gov.pl

fot. pixabay.com