dla turystyki rowerowej

List intencyjny dla turystyki rowerowej

11 września br. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozienicach podpisany został list intencyjny dla turystyki rowerowej, dotyczący rozwijania współpracy, w szczególności w zakresie społecznych funkcji lasu, a głównym celem działań będzie turystyka rowerowa – poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP).

List intencyjny dla turystyki rowerowej w gminie Kozienice

Jak podaje RDLP, list intencyjny dla turystyki rowerowej podpisali: ze strony Urzędu Gminy Kozienice – Piotr Kozłowski, burmistrz, a ze strony Nadleśnictwa Kozienice – Tomasz Sot, nadleśniczy.

Strony listu zadeklarowały wolę współpracy w celu wyznaczenia nowych szlaków rowerowych, poprawy komfortu i bezpieczeństwa na już wytyczonych szlakach rowerowych oraz podniesienia atrakcyjności gminy Kozienice i terenów zarządzanych przez Nadleśnictwo Kozienice poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku Puszczy Kozienickiej oraz promocję turystyki rowerowej, a także innych aktywnych, zdrowych form spędzenia wolnego czasu – wskazuje RDLP.

Leśnicy poinformowali, że w celu wdrożenia ww. założeń gmina i nadleśnictwo powołają zespół roboczy, czyli wskażą swoich przedstawicieli, którzy bazując na wzajemnym doświadczeniu, zgodnie z posiadanymi kompetencjami podejmą wszelkie starania zmierzające do bieżącego rozwiązywania problemów organizacyjnych, technicznych i logistycznych w oparciu o postanowienia zawarte w liście intencyjnym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez RDLP w Radomiu

fot. Lidia Zaczyńska