Krzywy Las

Krzywy Las do rewitalizacji

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) wesprze rewitalizację terenu znanego, jako Krzywy Las, który mieści się pod Gryfinem. To – jak zaznacza PGE – kolejny projekt Grupy, którego celem jest zarówno troska o walory przyrodnicze, jak i edukacja ekologiczna młodych pokoleń. Fundacja PGE podpisała umowę z Gminą Gryfino i przekazała środki na stworzenie projektu edukacyjnego i turystycznego na terenie Krzywego Lasu.

Krzywy Las, czyli skupisko nietypowych sosen

Jak podaje firma, Krzywy Las to pomnik przyrody położony w Nadleśnictwie Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra – Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. To skupisko blisko stuletnich nietypowych sosen, które z uwagi na swój wiek, w niektórych miejscach wykazują tendencję do zamierania. Wsparcie Grupy PGE ma pomóc w ochronie tego niezwykłego miejsca.

PGE od lat troszczy się o lasy czego przejawem jest trwający już od 20 lat projekt „Lasy pełne energii”. Pracownicy Grupy PGE współpracując z leśnikami, posadzili w tym czasie prawie 600 tysięcy drzew. Nasze zaangażowanie wynika nie tylko z troski o środowisko, pomniki przyrody czy edukację ekologiczną młodych pokoleń, ale jest elementem długoterminowych działań. To z myślą o przyszłych pokoleniach PGE troszczy się o lasy i wspiera w działaniach społeczności lokalne – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE.

Krzywy Las – jak zagospodarowany będzie teren?

Jak zaznacza PGE, koncepcja zagospodarowania teren, określanego jako Krzywy Las zakłada powstanie ścieżki edukacyjnej uwzględniającej zarówno walory przyrodnicze, jak i turystyczne tego miejsca. Na rewitalizowanym terenie zbudowane zostaną utwardzone ścieżki ekokompozytowe oprowadzające po jego terenie. Przewidziana jest również mała architektura drewniana: bramy tworzące naturalny tunel, pylony informacyjne oraz ławki stylizowane na kształt wygiętych pni Krzywego Lasu. Uzupełniającą infrastrukturą będą stojaki na rowery. Projekt ma zostać zakończony jesienią 2022 r.

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu będzie realizowany w partnerstwie trójstronnym, przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz przy wsparciu Fundacji PGE.

Na podstawie www.gkpge.pl

fot. PGE

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny