40 km tras

Kolejne 40 km tras w woj. małopolskim

O tym, że zakończono realizację projektu związanego z rozbudową szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica oraz szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Dzięki temu na mieszkańców i turystów czeka kolejne 40 km tras pieszych, rowerowych, a także narciarskich, które wg UMWM są dobrze przygotowane i malownicze. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO).

40 km tras – element ambitnego planu

Małopolska ma ambitny plan, by stworzyć ponad 1500 km tras rowerowych. VeloMałopolska w obecnym kształcie liczy ok. 1000 km, z czego blisko 600 km jest już przejezdne. W sumie na realizację tych zadań już wydaliśmy ok. 132 mln zł, nie licząc oczywiście środków, które są wydatkowane przez poszczególne samorządy. Aktualnie pracujemy nad koncepcją VeloMałopolska 2.0, która wytyczy nowe trasy w naszym regionie – powiedział Witold Kozłowski, marszałek województwa.

Nowe trasy rowerowe i pisze szlaki liczą łącznie 24,55 km. Kolejne 16,33 km stanowią odnowione istniejące szlaki, które zostały dokładnie oznakowane – wylicza UMWM. W ramach projektu powstały miejsca postojowe, zaplecza informacyjno-sanitarne oraz parkingi w gminach Słopnice, Kamienica, Limanowa oraz w mieście Limanowa. Na ich terenie wybudowano altany/wiaty, zamontowano stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne – zaznaczył urząd marszałkowski.

40 km tras by podziwiać piękne panoramy

Ogromnie cieszy fakt, że na terenie Beskidu Wyspowego powstały kolejne odcinki widokowych szlaków, z których będą mogli korzystać mieszkańcy regionu, a także odwiedzający nas turyści. To właśnie tu całe rodziny będą spacerować, podziwiać piękne panoramy i cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu. Miłośnicy dwóch kółek znajdą tu dobrze oznakowane trasy o różnych dystansach i stopniach trudności, a za kilka miesięcy amatorzy zimowych sportów będą mogli na nartach biegowych przemierzać wytyczone i starannie utrzymane trasy. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić wszystkich na odpoczynek właśnie tutaj w to malownicze i wyjątkowe miejsce – dodał marszałek Kozłowski.

Nie tylko 40 km tras

Dodatkowo zakupiono 25 audio przewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Natomiast aby monitorować ruch turystycznych na powstałych trasach zamontowano cztery pętle do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Szczawa, Stara Wieś oraz Słopnice – zaznacza UMWM.

Konsekwentnie od lat rozwijamy infrastrukturę turystyczną w powiecie limanowskim, najpierw tworząc wspólnie z samorządami Gmin Kamienica, Słopnice, Dobra trasy wokół Góry Mogielica, a w tym projekcie oddajemy dla turystów kolejne 40 km szlaków rowerowych i pieszych. Kampania reklamowa to pomysł, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców. Zaprezentować naszą ofertę przed sezonem wakacyjnym turystom z większych aglomeracji – zaznacza Mieczysław Uryga, starosta limanowski.

Całość projektu opiewa na kwotę ponad 8 mln zł, z czego blisko 3,5 mln zł stanowią środki pochodzące z Funduszy Europejskich, a konkretnie z RPO.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM