Jaskinia czeka na projekt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podpisała umowę z Głównym Instytutem Górnictwa na realizację zadania obejmującego wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawałem stropu. Jest to związane z realizacją projektu pn. „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica”, współfinansowanego ze środków Instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Opracowanie dokumentacji obejmuje m.in. prace terenowe, w tym wykonanie modelu cyfrowego 3D sal jaskini za pomocą scaningu laserowego. Projekt techniczny stanie się podstawą do rozpoczęcia prac wykonawczych. Cała dokumentacja powinna być gotowa w marcu 2015 r.
 
Warto dodać, że jaskinia – ze względu na zimowanie w niej nietoperzy – została włączona do sieci obszarów Natura 2000. Granice tego obszaru znajdują się na terenie oddziałów leśnych 85 i 92 Leśnictwa Wapiennik (Nadleśnictwo Kłobuck).
 
Na podstawie: http://katowice.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu