Inicjatywy obywatelskie

Jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszenie świadomości ekologicznej. O czym mowa? O nowym programie finansowym Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adresowanym do lokalnych społeczności pt. „Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska”. Jego celem jest poprawa stanu środowiska poprzez angażowanie mieszkańców w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ich regionu.
 
inicjatywa
 
Jak zaznacza Maciej Grabowski, minister środowiska, oferta ta stanowi otwarcie na interesujące, nietuzinkowe pomysły potencjalnych wnioskodawców. Co istotne, nie należy się obawiać nadmiaru formalności, gdyż NFOŚiGW wprowadził przy tym projekcie maksymalne ograniczenia w zakresie biurokracji.
Z nowego programu mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne czy stowarzyszenia (np. koła gospodyń, koła przyjaciół wsi /miasteczek). Na dofinansowanie mogą liczyć projekty w zakresie np. rozwoju parków miejskich, rekultywacji obszarów zniszczonych przez człowieka czy budowy lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej.
 
Na realizację programu przeznaczono 5 mln zł. O środki będzie można aplikować od 7 listopada br.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu