gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwa agroturystyczne nagrodzone

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował o wynikach prowadzonego przez siebie konkursu na najlepszy w Wielkopolsce obiekt turystyki na obszarach wiejskich.

Jak podaje UMWW, 28 listopada br. w Zamku w Gutowie (powiat ostrowski) podsumowano już XI edycję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

Wielkopolskie gospodarstwa agroturystyczne nagrodzone i wyróżnione

Laureaci wyłonieni zostali w trzech kategoriach: gospodarstwa agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim oraz obiekt na terenach wiejskich o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystującym tradycyjne walory wsi.

Nagrody oraz wyróżnienia laureatom konkursu wręczył Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. – Konkurs jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego już od wielu lat. Przede wszystkim ma na celu promocję tych miejsc szczególnych w naszym regionie, miejsc zajmujących się przyjmowaniem gości i turystów, miejsc często może mało znanych, ale jednak pod względem wypoczynkowym bardzo atrakcyjnych. Mówimy tutaj o gospodarstwach rolnych, które pełnią rolę gospodarstw agroturystycznych oraz typowych gospodarstwach agroturystycznych, ale również o obiektach zabytkowych, które dało się odrestaurować i również pełnią rolę związaną z turystyką na obszarach wiejskich – mówi Krzysztof Grabowski.

Celem konkursu, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej jest promocja wielkopolskiej wsi jako interesującego miejsca wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Ma być także zachętą dla przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne i agroturystyczne na wsi, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług i wzbogacania oferty.

W kategorii I – Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym nagrodzono trzy obiekty, w kategorii II – Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim – nagrodzono pięć gospodarstw i wyróżniono jedno. Z kolei w trzeciej kategorii – nagrodzone zostały trzy obiekty.

Na podstawie www.umww.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama