Gorzowskie Murawy z przewodnikiem

Gorzowskie Murawy z przewodnikiem

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, 28 stycznia br., odbyła się prezentacja publikacji pt. „Przewodnik po Rezerwacie Gorzowskie Murawy” – poinformowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (RDOŚ).

Przewodnik jest efektem porozumienia zawartego w 2019 r. pomiędzy RDOŚ, Miastem Gorzów Wlkp. i Oddziałem PTTK „Ziemi Gorzowskiej”. Nakład publikacji wynosi 1000 egzemplarzy, a autorami opracowania są Marek Pogorzelec i Zbigniew Rudziński.

Przy okazji RDOŚ przypomina, że w poprzednich latach na terenie rezerwatu przyrody Gorzowskie Murawy wytyczone i oznakowane zostały cztery ścieżki pieszo-rowerowe, co pozwoliło na odwiedzanie tego chronionego obszaru przez mieszkańców Gorzowa Wlkp. oraz regionu, a także realizację spacerów edukacyjnych, w ramach których również sprzątano teren rezerwatu. Dyrekcja podkreśla, że w związku ze wzrastającym ruchem turystycznym w rezerwacie zaistniała potrzeba przybliżenia jego walorów przyrodniczych. I taką właśnie funkcję ma spełniać wydany przewodnik.

Rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy z przewodnikiem

To bardzo oczekiwane i potrzebne wydawnictwo. Zostało w nim pokazane to, co do tej pory zrobiono, a więc tablice edukacyjne, pięć kilometrów szlaków pieszo-rowerowych. Jako RDOŚ chcemy w porozumieniu z miastem zachęcać mieszkańców Gorzowa i regionu, aby odwiedzali rezerwat – podkreślił podczas prezentacji przewodnika Józef Kruczkowski, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp.

Jak wskazuje RDOŚ, rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy jest częścią obszaru Natura 2000 „Murawy Gorzowskie PLH080058” i należy do jednych z cenniejszych na ziemi lubuskiej obszarów chroniących zanikające już elementy krajobrazu i siedlisk przyrodniczych naszego kraju. Chodzi o zbiorowiska roślin kserotermicznych wraz ze specyficzną fauną bezkręgowców.

Na powierzchni blisko 80 ha rezerwatu podziwiać można unikalne zbiorowiska roślinności kserotermicznej, zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy osiedlowej miasta – podkreśla RDOŚ i dodaje, że pomimo niezaprzeczalnych walorów rezerwatu nie każdy mieszkaniec Gorzowa i okolic posiadał wiedzę na temat wyjątkowości tego unikatowego miejsca jego. Dlatego też powstanie przewodnika idealnie wpisuje się w potrzebę promocji i upowszechnienia wiedzy o rezerwacie.

Gorzowskie Murawy – kilka słów o przewodniku

Opracowanie zawiera rys historyczny, prezentuje trasy spacerowe wraz z opisem oraz ukazuje faunę i florę rezerwatu.

Jak wskazuje RDOŚ, w podtytule „Szlaki turystyczne” opisane zostało zainicjowane i wyznaczone przez Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej oraz wsparte przez RDOŚ oraz Oddział firmy ENERIS w Gorzowie Wielkopolskim oznakowanie szlaków turystycznych na terenie rezerwatu.

Interesującą treść uzupełniają unikalne fotografie wykonane na terenie Gorzowskich Muraw, które mogą stanowić doskonałą zachętę dla czytelników folderu do udania się do rezerwatu i podziwiania jego uroków w naturze. W informatorze zamieszczono również zdjęcia rzadkiej fauny i flory, które można napotkać w trakcie poruszania się po rezerwacie – zaznacza RDOŚ.

Przewodnik dostępny będzie na cele edukacyjne w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. (UM), w RDOŚ-u i Oddziale PTTK „Ziemi Gorzowskiej”.

Na podstawie gorzow.rdos.gov.pl

fot. UM Gorzowa Wlkp.