Ekoturystyka tematem spotkania

Ekoturystyka tematem spotkania w Kujawsko-Pomorskiem

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) podkreśla, że w regionie nie brakuje atrakcji turystycznych. Chodzi zarówno o walory kulturowe, jak i przyrodnicze. Jednocześnie urząd marszałkowski wskazuje, iż cennym działaniem jest łączenie ich w ścieżki tematyczne, czego przykładem w województwie są m.in. „Szlak TeH2O”, „W Labiryntach Natury Borów Tucholskich”, „Kujawsko-pomorskie zakamarki i konstelacje dobrych miejsc” oraz „Szlak Fortyfikacji”.

Temat ekoturystyki podejmowany jest od wczoraj, i będzie dyskutowany do czwartku (19 września br.), w ramach spotkania, podczas którego goszczeni są partnerzy międzynarodowego projektu ThreeT. Jak zaznacza UMWK-P, celem spotkania jest opracowanie założeń dalszej popularyzacji regionalnych ścieżek tematycznych z zakresu ekoturystyki.

Ekoturystyka tematem spotkania i wizyt w regionie

Przy okazji urząd marszałkowski wyjaśnia, że projekt ThreeT jest przedsięwzięciem współpracy międzyregionalnej, a tworzą go partnerzy z regionów z ośmiu krajów, w tym z Polski, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Rumunii, Węgier, Malty i Niemiec. Przedsięwzięcie jest prowadzone w ramach programu Interreg Europa, którego celem jest popularyzowanie miejsc z walorami dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez tworzenie ścieżek tematycznych lub rozbudowę i rozwój już istniejących.

Partnerzy projektu ThreeT stanowią dla siebie forum wymiany informacji i dobrych praktyk, które pozwalają rozwijać nowe oferty dla ekoturystyki. Chętnie dzielimy się rozwiązaniami z naszego regionu, przy jednoczesnej nauce od naszych partnerów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W planie spotkania uwzględniono wizyty partnerów projektu ThreeT w terenie, w tym zapoznanie się z atrakcjami Borów Tucholskich, do których należą: torfowiskowy rezerwat Jeziorka Kozie, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Woziwodzie, Cekcyn i spacer ścieżką przyrodniczo-edukacyjną „Jelenia Wyspa”. Przewidziano także przejście szlakiem TeH2O i zapoznanie się z toruńskimi fortyfikacjami.

W trakcie wydarzenia UMWK-P, chce pokazać gościom dobre rozwiązania w zakresie turystyki proekologicznej. Należą do nich budowa infrastruktury turystycznej (parkingi, ścieżki rowerowe, trasy kajakowe), sposoby popularyzacji miejsc mniej znanych czy umiejętne połączenie natury z technologią.

Wnioski z wizyty w regionie będą wykorzystane do realizacji projektów na terenach turystycznych regionów partnerskich. W podobnych wizytach za granicą uczestniczą także przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)