wypracowanie modelu dostępnego parku

Efektem ma być wypracowanie modelu dostępnego parku

Polska Agencja Prasowa (PAP) podała komunikat, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) poinformowało o starcie projektu, którego efektem ma być wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego.

Wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego celem projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”

Dziś, w pięknych okolicznościach przyrody, w Poleskim Parku Narodowym stawiamy pierwszy krok na ścieżce do poprawy dostępności w obszarze turystyki i rekreacji. Rusza projekt „Obszar chroniony, obszar dostępny” z budżetem 7,3 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi blisko 7 mln – powiedziała 30 lipca br. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jak zaznaczyło MFiPR w komunikacie przekazanym PAP, ideą projektu jest wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego i wdrożenie sprawdzonych rozwiązań przez 10 parków przyrodniczych w Polsce. – Chcemy dostosować ofertę turystyczną tych wyjątkowych miejsc do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, aby turyści z różnymi potrzebami mogli samodzielnie poruszać się i korzystać z edukacyjnych walorów przyrodniczych tych terenów – wyjaśniła wiceminister.

Rekreacja i turystyka to także forma rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. Rozwijając tę gałąź gospodarki musimy mieć na względzie jej dostępność, rozumianą jako usuwanie barier i unikanie ich tworzenia – podkreśliło ministerstwo. – I tu pojawia się pojęcie turystyki społecznej, jako szansy dla osób ze szczególnymi potrzebami na wypoczynek i rozrywkę. Dlatego bardzo zależało nam, aby w ramach Programu Dostępność Plus, uruchomić projekt, który umożliwi wsparcie parków narodowych i krajobrazowych w likwidacji różnego rodzaju barier – zaznaczyła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Grant w wysokości 500 tys. zł na wypracowanie modelu dostępnego parku

Do wdrożenia wypracowanych, modelowych rozwiązań dostępnego parku, zostanie wybranych 10 parków przyrodniczych. Każdy otrzyma grant w wysokości ok. 500 tys. zł – tłumaczy MFiPR. Zrekrutowane do projektu parki będą znacząco różnić się od siebie pod względem charakterystyki przyrodniczej. Wśród nich będą parki górskie, nadmorskie, leśne i śródlądowo-akwenowe, umiejscowione w różnych regionach kraju – podano w komunikacie opublikowanym przez PAP.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz niemiecką fundacją zajmującą się ochroną środowiska – Global Nature Fund. Jego realizacja rozpoczęła się 1 czerwca 2021 r., a zakończenie planowane jest na 30 listopada 2023 r.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu