Edukacja na rowerze

W gminie Nowe Warpno powstała ścieżka edukacyjna. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 25 października br. na moście na granicy polsko-niemieckiej w Rieth.
Inwestycja pochłonęła ponad813 tys. zł, jednak władzom Gminy udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 580 tys. zł.
 
Ścieżka edukacyjna biegnie na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno-Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką. Powstała infrastruktura pozwoli promować chronione na tym terenie gatunki ptactwa. Ponadto ścieżka jest zlokalizowana w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Zalewu Szczecińskiego. To ostoja ptasia o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz dziewięć gatunków ptaków uwzględnionych w Polskiej Czerwonej Księdze.
 
Ścieżka ma nie tylko walor edukacji ekologicznej, ale także stanowi komfortową trasę rowerową. Nowo wybudowany trakt wpisuje się w międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego.
 
Na podstawie: www.wzp.pl

Partner Portalu

Partner Portalu