Edukacja ekologiczna i turystyka

Edukacja ekologiczna i turystyka – zbiór dobrych praktyk

„Dokonujące się nieomal we wszystkich dziedzinach życia przeobrażenia odciskają swe piętno przede wszystkim na kondycji otaczającego nas środowiska. Zamiast żyć w zgodzie z naturą, umiejętnie korzystać z jej dobrodziejstw, człowiek poprzez swoje działania paradoksalnie staje się jej największym zagrożeniem i przyczynia się do burzenia panującego w niej ładu. Absolutnie uzasadniona jest więc postulowana od dawna idea intensyfikacji kształcenia w zakresie ochrony przyrody. Stan środowiska zależy bowiem bezpośrednio od poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, a ta z kolei uwarunkowana jest ilością i jakością informacji dostarczanej w procesie edukacji.” – tak zaczyna się pokonferencyjna monografia pt. „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Zbiór dobrych praktyk”.

Monografia pokonferencyjna, której tematem jest edukacja ekologiczna i turystyka

Jest to praca zbiorowa pod redakcją Sylwii Graji-Zwolińskiej, Aleksandry Spychały i Magdaleny Maćkowiak. Omawiana praca powstała jako efekt konferencji pt. „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych”. Wydarzenie, które stało się podstawą opracowania zostało zorganizowane przez Katedrę Turystyki Wiejskiej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolski Park Narodowy (WPN). W organizacji Konferencji uczestniczył także Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a obrady nie doszłyby do skutku, gdyby nie wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Warto w tym miejscu wspomnieć także, że NFOŚiGW dofinansował także publikację monografii. Konferencja odbyła się w dniach 12 – 14 listopada 2018 r. w Jeziorach na terenie WPN-u, a jej partnerem medialnym był portal sozosfera.pl.

Recenzji zamieszczonych w opracowaniu artykułów dokonali dr hab. Krzysztof Kasprzak, dr hab. Mariusz Pełechaty, dr Rafał Kurczewski, dr Janusz Majewski oraz mgr Dominika Zaręba.

Zawartość monografii godna uwagi

Monografia zawiera dziewięć artykułów, a zaczyna się od publikacji pt. „Ekoturystyka a globalne cele zrównoważonego rozwoju – wyzwania dla rozwoju terenów wiejskich”. Jej autorką jest Dominika Zaręba, niezależny ekspert ds. ekoturystyki.

Następny w kolejności jest artykuł pt. „Jak edukować turystów? Przykład rejonu Ujścia Warty” przygotowany przez Izabellę Engel z Biura Turystyki Przyrodniczej „Dudek”.

Joanna Adamczewska z Wigierskiego Parku Narodowego napisała natomiast tekst pt. „Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych – doświadczenia Wigierskiego Parku Narodowego”.

Monografia zawiera także tekst pt. „Edukacja ekologiczna i konsumencka w Zagrodach Edukacyjnych”. Został on przygotowany przez Elżbietę Kmita-Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie.

ekoedukacja i ochrona przyrody

Kolejny element opracowania to tekst, którego autor – Marek Dobroczyński – reprezentuje Katedrę Inżynierii Leśnej, Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Ośrodek Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie. Publikacja nosi tytuł „Instalacja edukacyjna Rzeka jako przykład innowacyjnego sposobu nauczania dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Leśnej >>Centrum Zarządzania Łęgami<< w Czeszewie. Konspekt lekcyjny dla klas I–III szkoły podstawowej”.

Z kolei Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze napisał artykuł pt. „Ścieżka geoturystyczna >>Dawna Kopalnia Babina<< – ważny obiekt edukacyjny w pierwszym w Polsce Światowym Geoparku UNESCO >>Łuk Mużakowa<<”.

W monografii znalazło się także miejsce dla tekstu pt. „Nowe i stare narzędzia edukacji na przykładzie działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczej >>Łysy Młyn<<”. Publikację przygotowały Karolina Prange, z Nadleśnictwa Łopuchówko, PGL Lasy Państwowe i Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

„Wizualizacja krajobrazowa szlaków rowerowych jako forma informacji, edukacji i promocji w turystyce na przykładzie gminy Kwilcz” – tak zatytułowana jest kolejna część monografii. Jej autorem jest Jarosław Styperek z Zakładu Dydaktycznego Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Zbiór publikacji kończy artykuł pt. „Edukacja ekologiczna w poznańskich przedszkolach – niewykorzystany potencjał”. Jego autorką jest Natalia Jakubowska, reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Koło Naukowe Turystyki Agrotur.

Monografia jest ogólnodostępna, a z jej zawartością można zapoznać się także na naszej stronie klikając w niniejszy link – „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Zbiór dobrych praktyk” (pdf 21,4 MB). Zachęcamy do lektury!

 

reklama