Drogi rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim

Drogi rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P) podsumował wydatki poniesione w obecnej perspektywie finansowej na ścieżki rowerowe.

Dzięki tym środkom utworzono 39 ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 150 km.

Rower to nie tylko sposób na aktywny wypoczynek, ale też tani i praktyczny środek komunikacji, z którego mieszkańcy regionu korzystają coraz częściej. Bezpieczne i wygodne ścieżki zachęcają, by wybrać rower jako alternatywę dla samochodu – przekonuje Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Urząd marszałkowski wskazuje, że samorząd województwa konsekwentnie wspiera rozwój infrastruktury przyjaznej dla miłośników dwóch kółek. Na tego typu inwestycje przeznaczane są środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze wsparcia przyznawanego lokalnym grupom działania.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) na rozbudowę infrastruktury rowerowej przeznaczono ponad 130 mln zł. Jest to kwota ponad dwukrotnie wyższa niż w poprzedniej perspektywie finansowej – zaznacza UMWK-P.

Jak zaznacza UMWK-P, do tej pory samorząd województwa zawarł umowy na dofinansowanie 38 projektów zakładających wykonanie dróg rowerowych. Kolejna umowa jest natomiast w przygotowaniu. W ramach tych przedsięwzięć powstanie bądź zostanie wyznaczonych prawie 150 km ścieżek rowerowych. Warto zaznaczyć, że ok. 80 km tych dróg powstaje przy przebudowywanych trasach wojewódzkich.

Największe wsparcie z RPO w wysokości ponad 5 mln zł trafiło na budowę jednej ścieżki rowerowej w gminie Dąbrowa Chełmińska. Powiat toruński otrzymał w sumie 9,5 mln zł dofinansowania, ale na budowę czterech dróg rowerowych. Bydgoszcz z kolei pozyskała 1,8 mln zł na budowę drogi dla rowerzystów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej.

Drogi rowerowe w woj. kujawsko-pomorskim dzięki wsparciu samorządu województwa

Samorząd województwa zabiega przy tym o to, by ścieżki rowerowe łączyły się w dłuższe trakty przebiegające przez kilka gmin. Przyłączenie projektowanej trasy rowerowej do istniejącej już drogi dla rowerzystów to jeden z warunków otrzymania wsparcia z RPO. Takie przedsięwzięcie zrealizowano między innymi w przypadku 100-kilometrowej trasy rowerowej z Torunia przez Bydgoszcz do Koronowa. Trwają rozmowy o wydłużeniu tej ścieżki z Unisławia w kierunku Chełmna i Grudziądza. Wkrótce nowy fragment trasy rowerowej ma połączyć istniejące drogi dla rowerzystów w gminach Pakość i Barcin – wylicza UMWK-P.

Jednocześnie urząd marszałkowski informuje, że zakończyły się nabory wniosków w trzech kolejnych konkursach prowadzonych w ramach RPO i przewidujących dofinansowanie inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Do podziału między samorządy lokalne są w sumie 32 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85% wartości przedsięwzięcia. Wyniki naborów mają być znane w styczniu i lutym przyszłego roku.

Urząd marszałkowski podał także, że długość ścieżek rowerowych w województwie sięga 8,3% długości wszystkich dróg rowerowych w kraju. Jest to czwarty najlepszy wynik w Polsce – po województwach mazowieckim (12,5%), wielkopolskim (12,0%) i pomorskim (9,8%).

Na każde 10 tys. km² w województwie w 2016 r. przypadało 519 kilometrów tego rodzaju infrastruktury. To trzeci najlepszy wynik w kraju i zdecydowanie powyżej średniej krajowej, która wynosiła 360 kilometrów.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama