drewniana wieża widokowa

Drewniana wieża widokowa nad Iną

Nad rzeką Iną (niedaleko Goleniowa, woj. zachodniopomorskie), w pobliżu zagrody pokazowej konika polskiego, przy wsparciu finansowym funduszu ochrony środowiska, została wybudowana drewniana wieża widokowa , która już niedługo zostanie udostępniona odwiedzającym malowniczą Puszczę Goleniowską – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW).

Drewniana wieża widokowa nad Iną ze wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie

Jak podaje WFOSiGW, z jej tarasu będzie można podziwiać meandry rzeki Iny oraz łąki storczykowe na terenie Nadleśnictwa Kliniska. Wieża to element programu działań związanych z edukacją leśną prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, z którego oferty korzystają uczniowie m.in. ze Szczecina, Stargardu i Goleniowa.

Koszt budowy obiektu wyniósł ponad 230 tys. zł, a dofinansowanie przekazane na ten cel przez WFOŚiGW w Szczecinie sięgnęło niemal 68 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Nadleśnictwa Kliniska oraz z zakupionych Jednostek Dwutlenku Węgla w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie tłumaczy, że Leśne Gospodarstwa Węglowe to pilotażowo-wdrożeniowy projekt Lasów Państwowych, który ma się przyczynić do zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. Nadleśnictwo Kliniska