czekają na kajakarzy

„Cztery Szkielety” czekają na kajakarzy

Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował, że zakończyła się budowa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego „Przylądek Czterech Szkieletów”. Pięć nowych zakątków wodnych czeka już na kajakarzy na terenie Sadlińskich Łęgów w Dąbiu.

W ramach inwestycji powstało pięć zakątków: Zakątek Jeziorna, Zakątek Płońska Kępa, Zakątek Sadlińskie Łęgi, Zakątek Trzebuskie Łęgi i Zakątek Chełszcząca.

Zakątki na terenie Sadlińskich Łęgów czekają na kajakarzy

Zakątek Jeziorna zlokalizowany jest na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie ul. Jeziornej, ok. 200m od ujścia strugi Chełszcząca do jeziora Dąbie. Przeznaczony zarówno dla kajakarzy jak i użytkowników ścieżek rowerowo – rolkowych. Mogą przy nim cumować cztery kajaki.

Natomiast Zakątek Płońska Kępa mieści się w części przybrzeżnej cypla Płońska Kępa. Jest on niedostępny od strony lądowej i przeznaczony dla użytkowników małych jednostek pływających, głównie dla kajakarzy. Elementy wyposażenia tego zakątka stanowią pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody i zadaszony stół z siedziskami. Ponadto jest tam tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno-informacyjne oraz drabinka zejściowa do wody. Może przy nim cumować osiem kajaków.

Kolejny obiekt – Zakątek Sadlińskie Łęgi – zlokalizowany został w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi. Jest on niedostępny od strony lądowej. Został on przeznaczony dla użytkowników bardzo małych jednostek pływających – kajaków. Zakątek jest wyposażony w pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody, w pomost dojściowy i pomost rekreacyjny. Znajduje się tam także zadaszony stół z siedziskami, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno-informacyjne oraz drabinka zejściowa do wody. Zakątek ten przeznaczony jest do cumowania do ośmiu kajaków.

Czwarte miejsce rekreacyjne, to Zakątek Trzebuskie Łęgi. Znajduje się on w północnej części rejonu Sadlińskich Łęgów, nieopodal granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Goleniów. Obiekt przeznaczony jest zarówno dla kajakarzy, jak i użytkowników ścieżek rowerowo – rolkowych. Może przy nim cumować osiem kajaków.

Ostatni Zakątek – Chełszcząca – położony jest w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200 m ma północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi Chełszcząca. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy, jak i użytkowników ścieżek rowerowych. Może przy nim cumować 8 kajaków.

Koszt prac wyniósł niemal 1,9 mln zł. Projekt pt. „Zespół przyrodniczo-rekreacyjny >>Przylądek Czterech Szkieletów<< był współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 500 tys. zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. UM Szczecin