Czerpać korzyści

Minister środowiska chce wspierać gminy sąsiadujące z parkami narodowymi. Na rządowym blogu Maciej Grabowski zapowiedział, że wkrótce przedstawi konkretne projekty wspierania gmin sąsiadujących z parkami narodowymi i rezerwatami, w tym także dla Puszczy Białowieskiej. „Uważam, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych czy specjalne traktowanie przez fundusze ochrony środowiska” – czytamy słowa ministra.
 
Minister środowiska podkreślił też, że chciałby, aby Polacy w możliwie najszerszym zakresie mogli korzystać z naszych cennych zasobów przyrodniczych, chociażby Puszczy Białowieskiej, której cały obszar niedawno trafił na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. „Chciałbym, aby tam powstał projekt, który pozwoli rozwinąć na tym terenie turystykę, edukację ekologiczną i badania naukowe w skali, na jaką ten obszar zasługuje. Powinien objąć cały teren puszczy, a nie tylko jej część w obrębie parku narodowego” – zaznaczył M. Grabowski.
 
Jego zdaniem, budowa np. nowego ośrodka turystycznego w Hajnówce pozwoliłaby, zgodnie z zasadami zrównoważonej turystyki, odciążyć ruch w samej Białowieży. W ten sposób korzystanie z uroków natury mogłoby odbywać się przez cały rok, bez nadmiernej presji na ekosystemy.
 
W związku z powyższym, przez całe wakacje Lasy Państwowe będą prowadziły w tej sprawie intensywne konsultacje z lokalną społecznością, naukowcami i ekologami. Pod koniec września mają zostać przedstawione działania, które pozwolą na rozwój obszarów chronionych tak, aby uwzględniały różne interesy zainteresowanych społeczności.
 
Na podstawie: www.premier.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu