Cyklostrada Dolnośląska

Cyklostrada Dolnośląska – 1800 km dróg rowerowych

Ponad 1800 km długości będzie liczyła Cyklostrada Dolnośląska, czyli koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Warty ok. 850 mln zł projekt ma poprawić dostępność transportową regionu, a ponadto zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową – podkreśla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD).

Cyklostrada Dolnośląska oparta na sieci głównych tras rowerowych

Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowobudowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i środowiska – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Jak wskazuje UMWD, projekt, przedmiotem którego jest Cyklostrada Dolnośląska opiera się na sieci głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia m.in. obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową.

Jako Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjęliśmy działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na Sudecką Cyklostradę, która połączy nasze województwo siecią tras, pozwalających na sprawną komunikację rowerową w całym regionie. Cyklostrada to jeden z flagowych projektów Województwa Dolnośląskiego – będzie to przełomowy produkt turystyczny, który umożliwi zwiedzanie na rowerze całego województwa – ze wschodu na zachód i z północy na południe – podsumowuje Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa.

Cyklostrada Dolnośląska – prace planistyczne trwały cztery lata

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały przez ostatnie cztery lata. Urząd marszałkowski przypomina, że w 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której podstawowym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. Rok później podpisano list intencyjny w sprawie Blue Velo – szlaku odrzańskiej trasy rowerowej, przebiegającej wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku.

Trasa Blue Velo nawiązuje do modelu długodystansowych szlaków rowerowych prowadzonych wzdłuż dolin rzecznych, takich jak np. Łabska Trasa Rowerowa czy ścieżka wzdłuż Dunaju. Dzięki intensywnemu ruchowi turystycznemu trasy te stanowią ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów, przez które przebiegają, przynosząc im wymierne korzyści ekonomiczne.

Standardy dróg rowerowych Dolnego Śląska

Podlegający marszałkowi województwa Instytut Rozwoju Terytorialnego zaangażowany jest w szereg projektów związanych z tematyką rowerową. Są wśród nich „Koncepcja transportu zeroemisyjnego w województwie dolnośląskim – mobilność rowerowa w codziennych dojazdach Dolnoślązaków”, czy koncepcja dotycząca standardów projektowych i wykonawczych dla powstającej w regionie infrastruktury rowerowej. Szczególnie ważna jest ta ostatnia inicjatywa, ponieważ to ona określa sposób projektowania i budowy przyszłych tras – dodaje UMWD.

Budowa bezpiecznej drogi rowerowej podlega ścisłym zasadom. Wszelkie wymogi projektowe i techniczne zostały zawarte w dokumencie opracowanym przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. W ten sposób powstały standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, czyli wytyczne dla budowy dróg rowerowych – zaznacza Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Cyklostrada Dolnośląska ma być finansowana ze środków unijnych

Projekt sfinansowany zostanie z wykorzystaniem m.in. środków z Unii Europejskiej, a biorąc pod uwagę fakt, że część tras rowerowych jest już gotowa, szacowany koszt realizacji Cyklostrady Dolnośląskiej wyniesie ok. 850 mln zł. Pewne inwestycje są jednak konieczne, aby sieć mogła spełniać standardy bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności – była dostępna dla wszystkich rowerzystów, bez względu na wiek, sprzęt czy sprawność – zaznacza UMWD.

Według UMWD, Cyklostrada Dolnośląska ma pełnić nie tylko funkcję rekreacyjną, ale będzie stanowiła ważny element lokalnej sieci transportowej. Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, a obecny rozwój techniki pozwala na użytkowanie rowerów na znacznie dłuższych odległościach. Dzięki temu rower staje się realną alternatywą w codziennych dojazdach do pracy, do szkoły czy sklepu. Dzięki temu główne trasy rowerowe regionu mogą służyć zarówno rekreacji, turystyce, jak i komunikacji. Dlatego Cyklostrada Dolnośląska zdecydowanie poprawi dostępność transportową regionu poprzez połączenie ich z regionalnym transportem kolejowym. Rozwijając tę formę transportu samorząd województwa realizuje jednocześnie cele określone w polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej – dodaje UMWD.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. UMWD

 

reklama