Coś dla cyklistów

Różnorodność krajobrazu oraz rzeźby terenu sprawia, że Pomorskie to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów i cyklistów, przystąpiono do prac nad przedsięwzięciem strategicznym, którego celem jest wybudowanie dwóch rowerowych tras międzynarodowych.
 
Trasa R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) oraz Wiślana Trasa Rowerowa (będąca częścią R-9) położone są w korytarzach europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo. Stworzone w ramach przedsięwzięcia trasy stanowić będą unikalny produkt turystyczny, łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma pakiet – unikalnych w skali kraju – walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).
 
Projekt zakłada budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
12 czerwca br. odbyła się uroczystość podpisania umowy przez marszałka województwa pomorskiego z firmą DS Consulting na realizację analizy wykonalności przedsięwzięcia „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9)”.
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu