#ChronimyRezerwaty

Kampania edukacyjna #ChronimyRezerwaty zakończona

10 akcji informacyjnych w rezerwatach przyrody, pięć warsztatów dla uczniów ze szkół z województwa śląskiego, setki rozmów, rozdanych ulotek i gadżetów promocyjnych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) zakończyła kampanię edukacyjną #ChronimyRezerwaty. Jej głównym celem było kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw szczególnie w odniesieniu do ochrony rezerwatów przyrody. Przeprowadzenie akcji wynikało ze zwiększającej się presji człowieka na rezerwaty przyrody i liczne przypadki naruszania obowiązujących w nich zakazów. Naruszenia te często związane były z brakiem świadomości, co do szczególnych potrzeb ochrony tych obszarów – wskazała RDOŚ.

Najcenniejsze przyrodniczo miejsca w regionie

W województwie śląskim zostało utworzonych 65 rezerwatów przyrody, z czego tylko niecała połowa jest udostępniona dla ruchu turystycznego. Rezerwaty są najcenniejszymi przyrodniczo miejscami w regionie, a reżim ich ochronny jest równy parkom narodowym – podkreśla RDOŚ. Mimo to, świadomość społeczna tego, jakie obowiązują na ich terenie zakazy i jak należy się zachowywać, wchodząc do rezerwatu, a tym samym jak je chronić, nie jest powszechna. Prowadzi to do degradacji tych obszarów i utraty cennych walorów przyrodniczych, do których ochrony zostały powołane – podkreślił organ ochrony środowiska.

– Kluczem do skutecznej ochrony przyrody jest edukacja, dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić kampanię #ChronimyRezerwaty, aby móc dotrzeć do jak największej liczby osób z naszym zielonym dekalogiem turysty, czyli zbiorem zasad zachowania obowiązujących nas w rezerwatach przyrody. Z przeprowadzonych w trakcie akcji informacyjnych licznych rozmów z turystami odwiedzających te obiekty, wynika, że większość z nas ma dużą potrzebę ochrony przyrody, jednak nie zawsze wiemy, jak postępować wybierając się na wycieczkę do rezerwatu – zaznaczyła Mirosława Mierczyk-Sawicka, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach.

Kampania #ChronimyRezerwaty to spotkania z turystami w rezerwatach przyrody

Kampania #ChronimyRezerwaty zaowocowała setkami indywidualnych rozmów z mieszkańcami, turystami i miłośnikami przyrody. W trakcie akcji uczestnikom przekazywane były dedykowane foldery informacyjne. Rozdawano także gadżety przypominające o znaczeniu rezerwatów przyrody i zachęcające do działań proprzyrodniczych – podała RDOŚ.

– Początkowym celem kampanii było dotarcie z naszym apelem do ok. 600 osób. Podsumowując całą akcję, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że liczbę tę przekroczyliśmy co najmniej kilkukrotnie, organizując w trakcie akcji informacyjnych również spacery krajobrazowe po rezerwatach, czy biorąc udział w festynach i targach, które gromadziły sporą grupę zainteresowanych uczestników – dodała dyrektor Mierczyk-Sawicka.

#ChronimyRezerwaty

Od maja do września br. przeprowadzonych zostało w sumie 10 spotkań informacyjnych przy kilku rezerwatach. Rezerwaty te to: Szachownica, Segiet, Łężczok, Parkowe, Skarpa Wiślicka, Las Murckowski, Jaworzyna, Żubrowisko, Sokole Góry i Smoleń. Były to rezerwaty zarówno udostępnione do ruchu turystycznego, jak i te, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Każdy z tych rezerwatów wybranych jako miejsce spotkań z turystami charakteryzuje się innym zakresem antropopresji. Są one też położone w różnych częściach regionu.

#ChronimyRezerwaty – warsztaty dla uczniów śląskich szkół

Kluczowym elementem kampanii #ChronimyRezerwaty była edukacja młodzieży. Dlatego też pracownicy RDOŚ-u przeprowadzili serię warsztatów przyrodniczych w rezerwatach Las Murckowski, Łężczok i Segiet. Wzięło w nich udział w sumie 200 uczniów śląskich szkół.

– Młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach terenowych, które pomogły im zrozumieć znaczenie rezerwatów i zobaczyć, jak mogą przyczynić się do ich ochrony. Zasady i zakazy obowiązujące w rezerwatach zostały przekazane przez przyrodników w otoczeniu zapewniającym bezpośredni kontakt z naturą. Omawialiśmy również walory przyrodnicze, każdego z odwiedzonych obiektów – podsumował Przemysław Skrzypiec, z-ca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach i regionalny konserwator przyrody.

W ramach kampanii do szkół trafiły również zestawy budek dla ptaków oraz domków dla owadów do samodzielnego montażu. Ponadto pracownicy RDOŚ-u wzięli udział w kapitule XXIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego w Kłobucku, dedykowanego rezerwatom przyrody. W akcję zaangażowane zostały również wydziały edukacji gmin i powiatów oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Za ich pośrednictwem do szkół przekazane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad organizacji lekcji przyrodniczych w rezerwatach.

Realizacja kampanii #ChronimyRezerwaty została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – dodała RDOŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x RDOŚ w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu