Budowanie pozytywnych relacji

Jak wyróżnić się w ofercie agroturystycznej dzięki walorom przyrodniczym swojej okolicy? Jak te walory zmienić w element atrakcyjności turystycznej? Jak wykorzystać zasoby przyrody i jednocześnie o nią dbać? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć podczas spotkań w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”. Jego inicjatorem jest Instytut na Rzecz Ekorozwoju, zaś finansują go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
Projekt skierowany jest do stowarzyszeń agroturystycznych lub organizacji działających na rzecz turystyki wiejskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego. Efektem projektu będzie przygotowanie pod kątem merytorycznym grupy liderów, którzy w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu będą w skuteczny sposób wdrażać praktyczną wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym.
 
Na podstawie: www.gdos.gov.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu