ścieżki w koronach drzew

Budowa ścieżki w koronach drzew – z dodatkowymi środkami

Umowę pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Ciężkowice podpisali w Tarnowie Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Stanisław Kuropatwa, burmistrz gminy Ciężkowice. Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) umowa dotyczy udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji, jaką jest budowa ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach.

Dodatkowe wsparcie ze względu na  na znaczący wzrost kosztów materiałów budowlanych

W listopadzie br., z uwagi na znaczący wzrost kosztów materiałów budowlanych spowodowany wojną na Ukrainie i zerwaniem łańcuchów dostaw, Samorząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zwiększeniu pomocy finansowej dla Gminy Ciężkowice z 2 mln do 3,5 mln zł z przeznaczeniem na realizację budowy ścieżki w koronach drzew.

Przy wieloletnich inwestycjach zdarza się, że ciężko jest dopiąć budżet, szczególnie w czasach nieprzewidzianych wzrostów cen czy materiałów. To znalazło odbicie w projekcie budowy ścieżki w koronach drzew. Inwestycja była na takim etapie zaawansowania, że nie można było jej zatrzymać, a udźwignięcie takich kosztów byłoby dla budżetu gminy katastrofalne. Dlatego, jako zarząd województwa, wyszliśmy już po raz drugi w tym roku z inicjatywą wsparcia tej inwestycji – powiedział wicemarszałek Gawron.

Województwo Małopolskie wspiera finansowanie budowy ścieżki w koronach drzew w postaci uzupełnienia wkładu własnego gminy w łącznej wysokości ponad 5 mln zł w latach 2021-2023: w 2021 r. – ponad 28 tys zł, w 2022 r. – 3,5 mln zł oraz w 2023 r. – 1,5 mln zł.

Zawirowania na rynkach sprawiły, że ceny przekroczyły planowaną wartość budowy ścieżki. Początkowo było to około 15 milionów, obecnie to już 21 milionów. W imieniu samorządu serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego za wsparcie finansowe. Dla nas to pomoc, która pozwoli zrealizować tę inwestycję do końca – podkreślił burmistrz Ciężkowic.

Budowa ścieżki w koronach drzew elementem projektu związanego z edukacją ekologiczną

Ścieżka w koronach drzew jest częścią projektu „ZIEMIA-WODA-POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach”. Z centrum edukacji będzie ją łączył bezpośrednio szlak nietoperzowy – wskazuje UMWM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całość kosztów  inwestycji opiewa na ponad 37 mln zł, z czego ponad 17 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama