Informator przyrodniczo-turystyczny

Będzie informator przyrodniczo-turystyczny

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (UM) poinformował, że opracowany zostanie informator przyrodniczo-turystyczny o rezerwacie „Gorzowskie Murawy”.

Informator przyrodniczo-turystyczny nt. rezerwatu przyrody „Gorzowskie Murawy”

Miasto wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gorzowskiej (PTTK) podpisało porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy w tym zakresie.

Połączone siły za główny cel przyjęły działania związane z ochroną przyrody i promocją walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody Gorzowskie Murawy. Jak bowiem podkreśla UM, miłośnicy przyrody doceniają bogactwo występujących w rezerwacie gatunków roślin. Jest to też idealne miejsce, by odpocząć od miejskiego zgiełku.

Rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy powstał w 2006 r. Jego głównym celem jest ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów. – Dla wielu mieszkańców jest to miejsce wciąż nieodkryte, dlatego zdecydowaliśmy się na wspólne działania. Mamy nadzieję, że nasz informator zainteresuje gorzowian, ale będzie też formą promocji miasta i dotrze do miłośników przyrody i turystyki – podsumowała Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa ds. społecznych.

Informator zostanie wydany w ilości tysiąca egzemplarzy – dodaje UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wlkp.

fot. Łukasz Kulczyński