Zrównoważony rozwój w szkołach

Państwa członkowskie ONZ winny podejmować różnorodne inicjatywy na rzecz włączania kwestii zrównoważonego rozwoju do programów nauczania na wszystkich poziomach i we wszystkich typach szkół – wynika z deklaracji dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju, przyjętej podczas międzynarodowej konferencji UNESCO, która odbyła się w dniach 10-12 listopada br. w Aichi Nagoya w Japonii.
 
szkoła
 
Głównym tematem spotkania było podsumowanie Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 2005-2014. Jej głównym celem było wspieranie dążeń promujących zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Służy ona propagowaniu zrównoważonych zachowań, inspirowaniu krytycznego i twórczego myślenia, co pozwala znaleźć rozwiązanie problemów uniemożliwiających trwały rozwój.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu