Zielony Budżet miasta Katowice

Zielony Budżet miasta Katowice

Katowiczanie złożyli w tym roku nie tylko rekordową liczbę 415 wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego, ale po raz pierwszy mogli również zgłaszać swoje pomysły do inicjatywy, jaką jest Zielony Budżet miasta Katowice, którego pula środków wynosi 3 mln zł.

Zielony Budżet miasta Katowice – I edycja i 128 wniosków

Jak podaje Urząd Miasta Katowice (UM), nowa forma konsultacji społecznych pozwalała mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Przez ponad miesiąc, od 1 kwietnia do 14 maja, wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Dlatego podjąłem decyzję, by w ramach budżetu obywatelskiego wydzielić osobną pulę na zielone inwestycje. Katowiczanie znów pokazali, że chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, bo w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu zgłosili 128 pomysłów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 25 projektów ogólnomiejskich, a najwięcej projektów lokalnych zostało przedstawionych dla dzielnicy Śródmieście – 14 pomysłów. Mieszkańcy zgłosili szereg zadań związanych z zagadnieniami dotyczącymi poprawy i zazielenienia swoich okolic. – Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (także owocowych), ale też tworzenie łąk kwietnych, zakupy kwietników, stawianie żywopłotów czy rewitalizację i pielęgnację terenów trawiastych – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej UM.

Zielony Budżet miasta Katowice – nie tylko projekty związane z zielenią

Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili m.in. projekty, których realizacja oznaczać może wsparcie dla zwierząt. Wśród takich propozycji znalazły się m.in.: zakup budek lęgowych dla ptaków, stworzenie pszczelich pasiek (Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia) i tzw. hoteli dla owadów zapylających (Koszutka, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec). Nie zabrakło również projektów o charakterze edukacyjnym. W przypadku wyboru tych zadań do realizacji, mieszkańcy będą mogli brać udział w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych (Piotrowice-Ochojec) i edukacyjno-warsztatowych (Zawodzie), uczestniczyć w cyklu ekowarsztatów (Ligota-Panewniki), zajęć o bioróżnorodności, a specjalnie z myślą o uczniach katowickich szkół przygotowano projekt przedmiotu z zakresu zero waste. Wśród projektów znalazły się również m.in.: zakup poidełek z wodą pitną dla placówek oświatowych w dzielnicy Giszowiec i zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania stanu drzew, a także postawienie tablic edukacyjnych z interaktywnymi grami przyrodniczymi, stworzenie elektronicznego atlasu drzew czy ogrodów deszczowych w różnych miejscach Katowic.

Zielony Budżet miasta Katowice – 117 projektów pomyślnie zweryfikowanych

Spośród 128 złożonych wniosków, weryfikację formalną pomyślnie przeszło 117 projektów, które zostały przekazane do analizy merytorycznej. Po jej zakończeniu pozytywnie ocenione projekty zostaną przekazane zespołowi oceniającemu, którego zadaniem będzie wskazanie do realizacji tych projektów zgłoszonych przez mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia działania, jakim jest Zielony Budżet miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska przyrodniczego na terenie miasta. Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2021 r. zostanie opublikowana do końca września br.

Magistrat przypomina, że Katowice są jednym z niewielu miast, które wprowadziły zielony budżet.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. Radosław Kaźmierczak