Zielone-lekcje

Zielone lekcje na Wzgórzach Dalkowskich

Gry terenowe, konkursy, „zielone lekcje”, warsztaty z malowania naturalnymi barwnikami z roślin, sadzenie drzew oraz edukacyjne rejsy statkiem po Odrze. To atrakcje programu pn. „Szlakami Odry i Wzgórz Dalkowskich”. W ekoedukacyjnych zajęciach wzięło udział ponad 1600 uczniów z głogowskich szkół – podał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Zielone lekcje ze wsparciem WFOŚiGW we Wrocławiu

Realizowany od września do listopada br. projekt został wsparty przez WFOŚiGW. Podczas rejsów statkiem po Odrze edukatorzy prowadzili zajęcia o przyrodzie pradoliny i dorzecza tej rzeki.

Jednym z miejsc, gdzie odbywały się zajęcia był zabytkowy Park w Dalkowie, w którym znajduje się wiata edukacji ekologicznej. Jej budowę dofinansował WFOŚiGW we Wrocławiu. Tablice z zakresu edukacji ekologicznej, projektor i sprzęt nagłaśniający, które są na wyposażeniu wiaty zostały z powodzeniem wykorzystane podczas ww. zajęć. Warto zaznaczyć, że w przypałacowym parku rosną pomnikowe drzewa, a wśród nich 300-letni buk.

Kolejnym celem ekologicznych wypraw był Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary. To fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, w którym rosną rozłożyste dęby oraz buki.

W zajęciach wzięły udział zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt Fundacji Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie trwa od 2018 r. Łącznie w zajęciach wzięło udział 3765 dzieci i młodzieży. Organizatorzy planują kontynuację edukacyjnego programu w następnych latach.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie